Tutkimukset

Vaccinium-suvun kasvien bioaktiiviset yhdisteet ja terveysvaikutukset

Tundis R, Tenuta MC, Loizzo MR, Bonesi M, Finetti F, Trabalzini L, Deguin B. Vaccinium Species (Ericaceae): From Chemical Composition to Bio-Functional Activities. Applied Sciences. 2021; 11(12):5655.

Vaccinium-suvun kasveja on perinteisesti käytetty sekä ravinnoksi että kansanlääkinnässä ympäri maailmaa. Niihin lukeutuvat muiden muassa meillä Suomessa luonnonvaraisena kasvavat mustikka, puolukka, karpalo ja juolukka.

Lääkkeenomaisessa käytössä kasveista hyödynnetään marjojen lisäksi lehtiä ja toisinaan myös varsia. Niillä on hoidettu hengitysteiden ongelmia, tulehduksia, silmiä, maksaa, suolistoa, virtsa- ja munuaiskiviä ja virtsateitä, nujerrettu hiivoja, laskettu kuumetta ja hoidettu diabetesta, haavoja, anemiaa, kouristuksia ja reumaa.

Vaccinium-suvun kasvien marjoista on löydetty 35 eri antosyaaniyhdistettä, joita eri marjoissa esiintyy erilaisissa määrin. Antosyaanien lisäksi marjoista on eristetty yli 50 erilaista flavonoidia, joista yleisin on kversetiini. Marjoissa on myös fenolihappoja, orgaanisia happoja ja terpenoideja.

Samoin kuin marjoissa, Vaccinium-suvun kasvien lehdissä on runsaasti bioaktiivisia yhdisteitä, kuten proantosyanidiineja ja flavonoideja. Osaa yhdisteistä on lehdissä enemmän kuin marjoissa. Yhdisteiden pitoisuuksissa on huomattavia muutoksia kasvukauden edetessä joidenkin lisääntyessä ja toisten vähetessä.

Vaccinium-suvun kasveilla on tulehdusta ja syöpää estäviä, antioksidanttisia sekä verenkiertoelimistöä ja hermostoa suojaavia ominaisuuksia. Tässä katsauksessa tarkastellaan niiden yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin, joille on ominaista verisuonten endoteelin eli sisäpintojen solukerroksen toimintahäiriö.

Vaccinium-lajien antosyaanit voivat energia-aineenvaihdunnan säätelyyn osallistumisen, tulehduksen lievittämisen sekä antioksidanttivaikutusten välityksellä pienentää diabeteksen riskiä. Aihetta on tutkittu useissa solu- ja eläintutkimuksissa. Antosyaanit vähentävät α-glukosidaasin ja haiman α-amylaasin aktiivisuutta ja voivat siten hillitä hiilihydraattien imeytymistä. Ne vaikuttavat hiilihydraattiaineenvaihduntaan ja maksan sokeritasapainoon. Vaccinium-uutteet suojelevat haiman β-soluja oksidatiiviselta stressiltä ja parantavat niiden toimintaa.

Mustikan yhdisteiden on havaittu suojelevan verisuonten endoteelia muun muassa oksidatiiviselta stressiltä ja tulehdukselta. Mustikan antosyaanit saivat aikaan myönteisiä muutoksia diabeettisten rottien verkkokalvolla ja mustikka voikin mahdollisesti suojata diabeetikoiden silmiä verkkokalvon sairauksilta.

Eläintutkimuksissa Vaccinium-lajien lehti- tai marjauutteilla tai antosyaaneilla on ollut edullisia vaikutuksia veren rasva-arvoihin, verisuonien seinämiin ja maksaan. Kliinisiä tutkimuksia on tehty vähemmän, mutta niissäkin myönteiset muutokset on yhdistetty marjojen antioksidanttisiin, tulehdusta estäviin ja kolesterolin kertymistä vähentäviin vaikutuksiin.

Verisuonien endoteelin toimintahäiriöt ennakoivat sydän- ja verisuonitauteja ja kehittyvät oksidatiivisen stressin ja tulehduksen vauhdittamina. Kliinisissä tutkimuksissa on nähty verisuonien toiminnan ja rasva-arvojen paranemista mustikoiden tai antosyaanien nauttimisen seurauksena. Eläimillä mustikka tai sen antosyaanit ovat parantaneet verisuonien toimintaa ja suojelleet silmiä. Solututkimuksissa mustikan yhdisteet ovat toimineet antioksidantteina suojaten soluja oksidatiivisen stressin vaikutuksilta.

Vaccinium-lajien marjojen ja lehtien käytön mahdollisuuksista metabolisen oireyhtymän hoitoon sekä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn ja hidastamiseen tarvitaan hyvin suunniteltuja kliinisiä tutkimuksia, joilla selvitetään vaikuttavia aineita ja niiden yhteisvaikutuksia sekä vaikutusten mekanismeja. Nykyisen tiedon valossa tämän suvun kasveissa on hieno potentiaali lääke- ja luontaistuotekäyttöön.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/app11125655 

Avainsanat:
katsaukset  mustikka  puolukka  karpalo  marjat  antosyaanit  antioksidantit  diabetes  sydän- ja verisuonitaudit 


Takaisin