Tutkimukset

Lakkakääpä syöpien hoidossa

Cao Y, Xu X, Liu S, Huang L, Gu J. Ganoderma: A Cancer Immunotherapy Review. Frontiers in Pharmacology. 2018;9.

Viime vuosikymmeninä lakkakäävän (Ganoderma lucidum) ja sen sukuisten (Ganoderma) sienten tutkimus on lisääntynyt kiihtyvällä vauhdilla. Suomessa lakkakääpää esiintyy luonnonvaraisena ja sitä myös viljellään. Tämän suvun sienten tutkimusta on tehty erityisesti syöpiin ja immuunipuolustukseen liittyen. Tämä katsausartikkeli keskittyy näihin tutkimuksiin.

Monessa tutkimuksessa on saatu näyttöä siitä, että Ganoderma voi estää kasvaimia immuunipuolustusta säätelemällä. Hyödyllisten vaikutusten katsotaan olevan sienten proteiinien, polysakkaridien ja triterpenoidien ansiota. Ganoderma-suvun sienistä on löytynyt neljäntyyppisiä immuniteettia sääteleviä proteiineja.

Lakkakäävän proteiinien vaikutuksia syöpäsoluihin on tutkittu solututkimuksissa ja hiirillä ja tutkimuksissa on saatu lupaavia tuloksia. Myös lakkakäävän vesi- ja alkoholiuutteilla, polysakkarideilla, β-glukaanilla, glykoproteiineilla ja triterpeeneillä on lukuisissa solu- ja eläintutkimuksissa osoitettu olevan syöpää estäviä vaikutuksia. Tutkimuksia on tehty ainakin ruoansulatuskanavan syöpiin, keuhkosyöpään, melanoomaan ja leukemiaan liittyen.

Myös joitakin kliinisiä tutkimuksia on tehty lakkakäävän vaikutuksista syöpien hoidossa. Tulosten perusteella lakkakääpä voi parantaa immuunivastetta ja auttaa siten syöpien torjunnassa. Syövän lääkehoitoihin yhdistettynä se vähensi haittavaikutuksia, poisti uupumusta ja paransi potilaiden elämänlaatua. Lakkakääpä on joidenkin tutkimusten mukaan ollut hyvin siedettyä, mutta myös maksaoireita ja ripulia on esiintynyt.

Katsauksen kirjoittajat päättelevät Ganoderma-suvun sienten tarjoavan mahdollisuuksia syöpien hoitoon. Sienten vaikutukset välittyvät immuunipuolustuksen säätelyn kautta. Lisää in vivo tutkimusta tarvitaan sienten ja syöpälääkkeiden yhteisvaikutuksista, sienten turvallisuudesta ja vaikutusmekanismeista.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi:10.3389/fphar.2018.01217 

Avainsanat:
sienet  katsaukset  syöpä 


Takaisin