Tiedotteet

Haku odotettuun Luonnontuotealan täydennyskoulutukseen on auennut

Ensimmäistä kertaa järjestettävä luonnontuotealan korkeakoulutasoinen täydennyskoulutus alkaa keväällä. Koulutus tarjoaa alalla tarvittavaa syvällistä ja ajantasaista osaamista. Osallistumalla koulutukseen pääset verkostoitumaan alan asiantuntijoiden kanssa ja täydentämään asiantuntemustasi, jota kehittyvän elinkeinon kasvussa tarvitaan. Erityisesti luonnontuotealan ammatillisen koulutuksen parissa toimiville opettajille ja kouluttajille suunnattu täydennyskoulutus tähtää alan koulutustarjonnan vahvistamiseen ja laajentamiseen. Varsinkin alan erikoisammattitutkinnon järjestämiseen tarjotaan lisää valmiuksia.

Uusi täydennyskoulutuskokonaisuus on jaettu kuuteen 5 opintopisteen laajuiseen opintojaksoon, joiden teemoiksi on valittu luonnontuotealan kehittymisen kannalta keskeiset osa-alueet: 1) Raaka-aineiden kestävät tuotantoketjut, 2) Luonnontuotteiden viljelymenetelmät ja korjuutekniikka, 3) Luonnontuotteiden ainesosat, ominaisuudet ja hyödyntäminen, 4) Markkinalähtöisen tuotekehityksen prosessit ja menetelmät, 5) Luonnontuotteisiin tukeutuvien palvelujen kehittäminen ja 6) Luonnontuotealan yritystoiminnan kehittäminen. Täydennyskoulutus järjestetään vuosina 2022-2024 siten, että kaikkiin opintojaksoihin osallistuminen on mahdollista.

Täydennyskoulutus toteutetaan verkkoluentoina, luentoihin liittyvinä tehtävinä ja ryhmäkeskusteluina, työryhmätöinä, lähiopetuksena sekä itsenäisenä opiskeluna. Eri opintojaksojen lähiopetuspaikkakuntia ovat alustavasti Seinäjoki, Rovaniemi, Mikkeli ja Helsinki. Koulutus on maksuton, mutta osallistuja vastaa itse lähiopetukseen liittyvistä matka- ja majoituskustannuksista. Täydennyskoulutuksen suorittamiselle on eduksi, jos koulutusajasta on sovittu työnantajan kanssa. Osa koulutuksista voidaan järjestää perinteisten lomakausien aikana.

Valinta koulutukseen tehdään mm. hakijan aiemman koulutuksen ja työkokemuksen sekä erityisesti hakijan tavoitteiden ja täydennyskoulutuksen hyödyntämismahdollisuuksien perusteella. Koulutukseen valitaan noin 20 osallistujaa opintojaksosta riippuen. Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta 31.3.2022 mennessä.

Tarkemmin täydennyskoulutusta ja sen opintojaksoja on kuvattu oheisessa esitteessä. Täydennyskoulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella 17.3.2022 mennessä.

Tutustu koulutuksen esitteeseen tästä.

Toimi pikaisesti, hae nyt! 

Lisätietoja täydennyskoulutuksesta antaa Katja Perttu, katja.perttu@helsinki.fi.

Täydennyskoulutuksen toteuttavat Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Lapin Ammattikorkeakoulu Oy ja Arktiset Aromit ry. Täydennyskoulutushanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

 T .koulutushankkeen logot.JPG

 

               

Takaisin