Tutkimukset

Hapatetun vadelmamehun vaikutukset suoliston mikrobeihin

Wu T, Chu X, Cheng Y, Tang S, Zogona D, Pan S, Xu X. Modulation of Gut Microbiota by Lactobacillus casei Fermented Raspberry Juice In Vitro and In Vivo. Foods. 2021; 10(12):3055.

 

Tutkimuksessa selvitettiin Lactobacillus casei -maitohappobakteerilla hapatetun vadelmamehun vaikutusta suoliston mikrobistoon. Vaikutuksia tutkittiin sekä solumallilla että hiirillä.

Hapattaminen säilytti ja 42 tunnin kohdalla jopa paransi vadelmamehun antioksidanttiaktiivisuutta, joka hapattamattomassa mehussa väheni ajan kuluessa.

Hapatetusta vadelmamehusta löytyi 17 erilaista fenolista yhdistettä. Määrällisesti niistä eniten oli ellagiinihappoa ja antosyaaneja. Fenolisten yhdisteiden pitoisuus säilyi hyvin hapatetussa mehussa, mutta hapattamattomassa mehussa pitoisuus pieneni.

Kun tutkittiin 42 tuntia hapatetun mehun vaikutusta kahdeksaan suoliston mikrobikantaan, huomattiin hapatuksen muuttavan eri bakteerien pitoisuuksia joko lisäten tai vähentäen niitä. Suurin muutos nähtiin, ymmärrettävästi, maitohappobakteereiden lisääntymisenä.

Muitakin suotuisia muutoksia bakteerikannoissa nähtiin. Hiirten suolistomikrobiston koostumuksessa saatiin suotuisimmat vaikutukset pienellä ja keskisuurella annostuksella, kun suurin annos hapatettua mehua sai aikaan myös epäedullisia muutoksia bakteerikannoissa. Maksan antioksidanttiaktiivisuus parani hapatetun vadelmamehun vaikutuksesta.

Tutkimuksen perusteella maitohappobakteereilla hapattaminen voi säilyttää marjamehun hyödyllisiä vaikutuksia, jolloin mehulla voi vaikuttaa suoliston mikrobistoon ja parantaa kuluttajan terveyttä. Tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta, jotta saadaan täysi ymmärrys vaikutusmekanismeista ja sopivasta annostuksesta.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/foods10123055 

Avainsanat:
vadelmat  marjat  solumallit  eläinmallit  fenoliset yhdisteet 


Takaisin