Tutkimukset

Flavonoidit ruotsalaisissa marjoissa

Liu J, Hefni ME, Witthöft CM. Characterization of Flavonoid Compounds in Common Swedish Berry Species. Foods. 2020; 9(3):358.

Tutkimuksessa selvitettiin ruotsalaisten laajasti käytettyjen marjojen flavonoidipitoisuuksia. Tutkittavat marjat hankittiin tuottajilta Etelä-Ruotsista. Mukana oli seitsemän lajiketta mansikkaa (Evie, Faith, Favori, Malwina, Rumba, Salsa ja Sonata), neljä lajiketta mustikkaa (Bluecrop, Camelia, Duke ja Legacy) ja kolme lajiketta vadelmaa (Glen Ample, Kweli ja Versalle) sekä kaksi erää puolukkaa. Marjat pakastekuivattiin ja jauhettiin ennen analyysiä.

Marjojen flavonoidikoostumus vaihteli sekä marjojen että lajikkeiden välillä. Mustikassa ja puolukassa flavonoideja oli kaksinkertainen määrä vadelmaan ja mansikkaan verrattuna. Kaikissa marjoissa flavonoideista eniten esiintyi antosyaaneja. Mustikassa oli muita marjoja laajempi valikoima erilaisia flavonoidiyhdisteitä, erityisesti antosyaaneja. Mansikkalajikkeiden flavonoidiprofiili oli yhtenevä, mutta pitoisuus vaihteli suuresti ollen 360-750 mg/100 g kuivapainoa.

Puolukan, vadelman, mustikan ja mansikan keskimääräinen flavonoidikoostumus (mg/100 g kuivapainoa): 
Kuva on alkuperäisestä tutkimusartikkelista.

flavonoidi-kaavio.png

 

Tutkijat toteavat ruotsalaisten marjojen olevan hyviä polyfenolien lähteitä.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/foods9030358 

Takaisin