Tutkimukset

Antosyaanipitoinen sekalaisia marjoja sisältävä ruokavalio voi parantaa ylipainoisten ja lihavien henkilöiden insuliiniherkkyyttä

Solverson P.M., Henderson T.R., Debelo H., Ferruzzi M.G., Baer D.J., Novotny J.A. An Anthocyanin-Rich Mixed-Berry Intervention May Improve Insulin Sensitivity in a Randomized Trial of Overweight and Obese Adults. Nutrients. 2019;11:2876.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin marjojen antosyaanien ja kuitujen vaikutusta veren glukoosi-, insuliini- ja vapaiden rasvahappojen vasteeseen. Tutkimukseen osallistui 36 ylipainoista tai lihavaa koehenkilöä, jotka nauttivat neljän toisistaan erotetun viikon ajan tarkoin määritettyä runsasrasvaista ruokavaliota. Ruokavalion lisänä oli sekalaisia marjoja (karhunvatukkaa, pensasmustikkaa, karpaloa, vadelmaa ja mansikkaa tasaisin osuuksin), 400-800 g päivässä riippuen koehenkilön energiantarpeesta. Verrokkiruokavaliot sisälsivät marjojen sijaan sokerilla makeutettua gelatiinia, sokerilla makeutettua kuidulla rikastettua gelatiinia tai puristettua ja siivilöityä marjamehua. Jokaisen verrokkiruokavalion sokeripitoisuus oli sama kuin kokonaisia marjoja sisältävässä ruokavaliossa.

Kunkin tutkimusviikon lopussa koehenkilöille tehtiin sokerirasituskoe, jota ennen ja jonka jälkeen mitattiin veren glukoosi-, insuliini- ja vapaiden rasvahappojen taso. Veren insuliinipitoisuuden havaittiin jäävän matalammaksi marjoja sisältävissä ruokavalioissa verrattaessa gelatiiniruokavalioihin. Veren glukoosipitoisuus oli myös matalampi marjaryhmissä, mutta ei aivan merkitsevään arvoon saakka. Vapaisiin rasvahappoihin eri ruokavalioilla ei ollut vaikutusta.

Tutkijat päättelevät, että antosyaanipitoisten marjavalmisteiden käytöllä voi olla parantavaa vaikutusta aterianjälkeiseen insuliinivasteeseen sekä mahdollisesti myös glukoosivasteeseen. Parantunut glukoosinsieto puolestaan vähentää diabetekseen sairastumisen riskiä.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6950395/ 

Avainsanat:
antosyaanit  diabetes  kontrolloidut satunnaistutkimukset  ruokavalio  marjat 


Takaisin