Tutkimukset

Luonnonsienillä on lääkkeenomaisia ominaisuuksia

Zeb M, Lee CH. Medicinal Properties and Bioactive Compounds from Wild Mushrooms Native to North America. Molecules. 2021; 26(2):251.

Katsausartikkelissa käydään läpi tutkimuksia, joissa on selvitetty Pohjois-Amerikassa luonnonvaraisesti kasvavien sienten lääkkeenomaisia ominaisuuksia ja bioaktiivisia aineita. Mukana on meillä Suomessakin kasvavia sieniä. Osa tutkimusten sienistä on yleisesti tunnettuja ruokasieniä, mutta mukana on myös syötäväksi kelpaamattomia sieniä. Lääkkeenomaisia ominaisuuksia on tutkittu sienistä eristetyistä bioaktiivisista komponenteista sekä mm. vesi- ja alkoholiuutteista. Bioaktiivisiksi aineiksi on tunnistettu muiden muassa polysakkarideja, nukleiinihappoja, proteiineja, rasvahappoja ja steroideja. Tutkimukset ovat olleet suurimmaksi osaksi solumalleja. Joitakin eläin- ja kliinisiä tutkimuksia on myös mainittu.

Sienillä tiedetään olevan lääkkeenomaisia ominaisuuksia, jotka toimivat sairauksia vastaan. Sienillä on mm. antimikrobisia, antioksidanttisia, syöpää torjuvia, immuunivastetta parantavia, viruksia torjuvia, rasvatasapainoon vaikuttavia ja tulehdusta estäviä ominaisuuksia.

Alla olevassa taulukossa on esitetty joidenkin sienten ominaisuuksia. Taulukon tiedot on koottu katsausartikkelin tiedoista.

Luonnonsienet_taulukko.png
Kirjoittajat päättelevät, että pohjoisamerikkalaisten sienten lääkkeelliseen hyödyntämiseen on hyvät edellytykset. Sienten vaikuttavia aineita on tutkittava tarkemmin. Eläin- ja kliinisiä tutkimuksia tarvitaan lisää.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/molecules26020251 

 

Avainsanat:
katsaukset  solumallit  antimikrobit  antioksidantit  syöpä  luonnonsienet  sienet 


Takaisin