Tutkimukset

Puolukan yhdisteillä on antioksidanttisia ja syöpää torjuvia vaikutuksia

Vilkickyte G, Raudone L, Petrikaite V. Phenolic Fractions from Vaccinium vitis-idaea L. and Their Antioxidant and Anticancer Activities Assessment. Antioxidants. 2020; 9(12):1261.

Puolukan lehdissä ja marjoissa on useita bioaktiivisia yhdisteitä. Fenolisista yhdisteistä puolukan tiedetään sisältävän mm. lehtien monofenoleita, marjojen antosyaaneja, fenolihappoja, flavonoleja, katekiineja ja proantosyanidiineja. Puolukan fenoliyhdisteiden vaikutuksia tutkittaessa nämä kaikki osaltaan vaikuttavat lopputulokseen.  Oman osansa vaikutukseen tuovat puolukan muut ainesosat, kuten sokerit, pektiini ja proteiinit.  Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää tarkemmin, millaisia fenolisia yhdisteitä puolukassa on ja onko näillä eristetyillä yhdisteillä antioksidanttisia ja syöpää torjuvia vaikutuksia.

Puolukan lehdet ja marjat kuivattiin ja jauhettiin ennen niiden analysointia. Tutkijat muodostivat sekä lehdistä että marjoista uuttaen neljä eri jaetta, joista analyysit tehtiin. Jakeiden sisältö, antioksidatiivisuus sekä vaikutus munuaissyöpä-, paksusuolen syöpä- ja melanoomasoluihin tutkittiin.

Puolukan lehdistä löydettiin 28 ja marjoista 37 fenolista yhdistettä, jotka jakaantuivat eri jakeisiin. Tulosten perusteella puolukan lehtien antioksidatiivisuus on voimakkaampi kuin marjoilla. Samoin syöpää torjuva vaikutus oli vahvempi lehdillä. Pienin vaikutus syöpäsoluihin oli ensimmäisellä, vähiten puhdistetulla marjajakeella. Sen sijaan neljännet jakeet, joissa oli jäljellä lähinnä proantosyanidiineja, heikensivät syöpäsoluja eniten ja toimivat tehokkaimpina antioksidantteina. Voimakkaimmin syöpäsoluja tukahduttivat kversetiini ja prosyanidiini A2, jotka tämän tutkimuksen perusteella ovat tärkeitä puolukan syöpää torjuvien ja antioksidanttisten vaikutusten takana olevia molekyylejä. 

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/antiox9121261 

Avainsanat:
puolukka  solumallit  antioksidantit  syöpä  fenoliset yhdisteet 


Takaisin