Tutkimukset

Nokkosuutteen mahdollisuudet syöpien hoidossa

Esposito S, Bianco A, Russo R, Di Maro A, Isernia C, Pedone PV. Therapeutic Perspectives of Molecules from Urtica dioica Extracts for Cancer Treatment. Molecules. 2019;24(15):2753.

Nokkonen on terveellisyydestään tunnettu kasvi, joka kasvaa luonnonvaraisena ja runsaana laajoilla alueilla ympäri maailmaa. Nokkosen kaikki osat ovat hyödynnettäviä ja se on hyvin ravintorikas kasvi. Siinä on paljon kivennäisaineita ja vitamiineja. Lisäksi siinä on fenolisia yhdisteitä kuten flavonoideja, tanniineja, kumariineja ja lignaaneja, steroleja, fytoestrogeeniä, rasvahappoja, polysakkarideja ja isolektiinejä. Nokkonen onkin erinomainen ruokavalion rikastuttaja.

Ravintokäytön lisäksi nokkosella on useita muita käyttökohteita, kuten väriaineet, kosmetiikka, tekstiiliteollisuus ja eläinlääkintä.

Nokkosta on käytetty pitkään rohtona ja lääkkeenä. Se muun muassa estää tulehdusta ja astmaa, supistaa, puhdistaa, poistaa nestettä ja piristää. Nokkosella on hoidettu verenvuotoa, eturauhasen liikakasvua, virtsateitä, reumaa ja allergioita. Se voi myös lievittää kipua ja laskea verenpainetta.

Nokkosella on todettu olevan lukuisia lääkkeellisiä vaikutuksia, kuten tulehdusta, mikrobeja, diabetesta ja geenimuunnoksia estäviä, antioksidanttisia, verenkiertoelimistöön liittyviä, kipua estäviä ja immuunivastetta sääteleviä vaikutuksia. Nokkosella on syöpää ja muita tauteja estäviä ominaisuuksia. Tämä katsausartikkeli keskittyy tarkastelemaan nokkosen vaikutuksia syövän syntyyn ja hoitoon.

Nokkosen vaikutuksia syövän ehkäisyyn ja hoitoon on tutkittu soluviljelmillä ja eläimillä. Tutkimuksissa on käytetty erilaisia nokkosesta tehtyjä uutteita sekä uutteista eristettyjä yksittäisiä yhdisteitä. Erilaisten nokkosuutteiden on havaittu vaikuttavan eri tavoin. Vaikutukset voivat vaihdella myös riippuen syöpäsolun tyypistä ja sijainnista. Lisäksi erilaisissa oloissa kasvaneilla nokkosilla voi olla toisistaan poikkeava vaikutus tai teho.

Nokkosen vaikutukset pitkäaikaisten ja rappeuttavien sairauksien syntyyn voivat välittyä ainakin osittain polyfenolien ja karotenoidien välityksellä. Syövän synnyssä esiintyy oksidatiivista stressiä, jossa vapaat happiradikaalit edistävät kasvainten syntyä ja syövän etenemistä. Nokkosen voimakas antioksidanttisuus voi ehkäistä syövän syntyä tai laajentumista vähentämällä happiradikaaleja.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Sitä hoidetaan erilaisilla menetelmillä, joille on yhteistä voimakkaat sivuvaikutukset. Kasvimaailmasta etsitään vaihtoehtoisia tai muita hoitomuotoja tukevia lääkkeitä. Nokkosella on todettu olevan antioksidanttista ja syöpäsolujen lisääntymistä estävää vaikutusta. Sen on myös havaittu aiheuttavan solukuolemaa syöpäsoluissa. Tutkimuksissa nokkosuute on vähentänyt rintasyöpäkasvaimia ja pienentänyt niiden kokoa. Lisäksi se on estänyt etäpesäkkeiden muodostumista.

Nokkosuutteen on havaittu parantavan rintasyövän hoidossa käytettävän solunsalpaaja paklitakselin vaikutusta. Tämä syöpälääke on itsekin kasviperäinen, sillä sitä eristetään lännenmarjakuusesta. Nokkosuutteen ja paklitakselin yhdistelmä paransi rintasyöpäsolujen alttiutta lääkkeelle ja ehkäisi etäpesäkkeiden syntyä.

Nokkosen on todettu tehoavan samankaltaisin mekanismein myös suolisto-, vatsa-, keuhko- ja eturauhassyöpiin.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan luonnontuotteilla voi tukea syöpähoitoja ja auttaa ehkäisemään syöpien kehittymistä. Nokkonen on lupaava esimerkki tällaisesta luonnontuotteesta. Se voi toimia terveysvaikutteisena elintarvikkeena ja lääkkeenä syöpien ehkäisyssä ja hoidossa. Nokkosuutteiden on todettu estävän syövän syntyä, aiheuttavan syöpäsolujen kuolemaa ja estävän niiden leviämistä. Nokkonen on turvallinen ja hyvin siedetty. Se voi tehostaa syöpähoitoja ja auttaa vähentämään niiden sivuvaikutuksia.

Nokkosen vaikutukset syöpiin välittyvät eri mekanismein. Nokkonen on antioksidanttinen, sillä on geenimuutoksia ehkäiseviä ominaisuuksia, se vaikuttaa eri tavoin solujen aineenvaihduntaan ja se voi aikaansaada syöpäsolujen kuolemaa.

Nokkosen tutkimuksissa havaitut vaikutukset syöpien ehkäisyyn ja hoitoon saattavat olla monen molekyylin yhteisvaikutuksen aikaansaamia. On myös mahdollista, että kaikkia vaikuttavia ainesosia ei ole vielä tunnistettu. Tarkempi vaikuttavien yhdisteiden tuntemus ja niiden vaikutusten ymmärtäminen syöpien kehittymisessä ja hoidossa vaatii lisää tutkimusta.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/molecules24152753 

Avainsanat:
katsaukset  nokkonen  luonnonyrtit  syöpä  antioksidantit  fenoliset yhdisteet 


Takaisin