Tutkimukset

Karpalo-puolukkamehun vaikutus suoliston ja virtsateiden mikrobikoostumukseen

Vehviläinen, Pekka Juhani. Cranberry-Lingonberry Juice Effect on Gut and Urinary Tract Microbiome. Pro-gradu -tutkielma. Oulun yliopiston Luonnontieteellinen tiedekunta 2020.

Tutkimuksessa oli mukana 77 lasta, joilla oli virtsatietulehdus. Lapsista muodostettiin kaksi ryhmää, joista toiselle annetiin karpalo-puolukkamehua ja toiselle marjatonta kontrollijuomaa. Virtsateiden bakteerikantoja tutkittiin 3 kuukautta tutkimuksen alun jälkeen. Suoliston bakteeristoa tutkittiin 3, 6 ja 12 kuukauden jälkeen.

Eri bakteerikannoissa oli vaihtelua ryhmien välillä. Joidenkin bakteerikantojen kohdalla ero ei ollut merkitsevä ja toisilla yhteys tulehduksiin jäi epäselväksi.

Escherichia coli -bakteereissa oli eroja ryhmien välillä ja vaikutti, että mehun proantosyanidiinit saattoivat vaikuttaa asiaan. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu proantosyanidiinien voivan ehkäistä tietyntyyppisten virtsatietulehduksia aiheuttavien bakteerien kiinnittymistä. Tässä tutkimuksessa ei selvinnyt, olivatko nämä E. coli -kannat haitallisia vai eivät. Ryhmien välillä oli eroja myös Streptococcus- ja Staphylococcus-kannoissa. Virtsatietulehduksiin liittyvä Streptococcus agalactiae löytyi yllättävästi vain karpalo-puolukkamehua juoneelta ryhmältä. Tutkimuksessa löytyi muitakin eroja, jotka viittasivat mehun vaikuttaneen suoliston tai virtsateiden bakteerikantoihin, mutta erot eivät olleet merkitseviä.

Tutkimuksen mukaan E. colia ja muita virtsatietulehduksiin liittyviä bakteereita oli karpalo-puolukkamehua juoneella ryhmällä lopussa vähemmän. Tutkimuksen valossa näytti siltä, että mehu voi heikentää virtsatietulehdusta aiheuttavien bakteerikantojen menestymistä.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://core.ac.uk/download/pdf/344910716.pdf 

Avainsanat:
karpalo  puolukka  infektiot 


Takaisin