Tutkimukset

Mustikan vaikutus metabolisen oireyhtymän sekä sydän- ja verisuonitautien riskiin

Chan SW, Tomlinson B. Effects of Bilberry Supplementation on Metabolic and Cardiovascular Disease Risk. Molecules. 2020; 25(7):1653.

Solu- ja eläinmalleissa mustikan on todettu toimivan tehokkaana antioksidanttina ja parantavan kognitiivista toimintaa. Ihmisillä kiistatonta antioksidanttivaikutuksen tehostumista ei ole saatu tutkimuksissa esille.

Metaboliseen oireyhtymään liittyy elimistön matala-asteinen tulehdus, joka on yhteydessä myös tyypin 2 diabeteksen muodostumiseen ja verisuonien kalkkeutumiseen. Solu- ja eläinkokeissa on havaittu mustikoiden ja antosyaanien estävän tulehdusta. Mustikan tai mustikasta ja mustaherukasta eristettyjen antosyaanien vaikutusta tulehdukseen on tutkittu sekä terveillä ihmisillä että niillä, joilla on metabolisen oireyhtymän oireita ja suurentunut sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen riski. Mustikan on todettu sekä estävän tulehdusta että parantavan veren rasva-arvoja.

Tyypin 2 diabeteksessa verensokeri on liian korkea. Korkea verensokeri voi lisätä rasvojen hapettumista ja johtaa valtimoiden kovettumiseen. Eräässä tutkimuksessa mustikan havaittiin pienentävän aterianjälkeistä glukoosi- ja insuliinivastetta veressä. Toisen tutkimuksen mukaan mustikasta ja mustaherukasta eristettyjen antosyaanien nauttiminen pienensi veren LDL-kolesterolin määrää ja lisäsi hyödyllisen HDL-kolesterolin määrää vaikuttamatta kuitenkaan muihin veren rasva-arvoihin tai veren glukoosipitoisuuteen. On arveltu, että mustikan vaikutukset verensokeriin voivat olla nähtävillä ainoastaan henkilöillä, joilla on heikentynyt sokerinsieto. Vaikutukset veriarvoihin voivat olla riippuvaisia siitä, mikä on henkilön sydän- ja verisuonitautiriski lähtötilanteessa.

Huonontuneet veren rasva-arvot ovat yksi tekijä metabolisessa oireyhtymässä. Mustikan ja antosyaanien on todettu vaikuttavan hyödyllisesti niin eläinten kuin ihmistenkin rasva-arvoihin. Eräässä laajassa tutkimuksessa mustikan ja mustaherukan antosyaanit paitsi paransivat veren rasva-arvoja myös lisäsivät antioksidanttivaikutusta. Toisessa tutkimuksessa antosyaaneilla oli hyvä vaikutus rasva-arvoihin ja veren virtaukseen. Myös monia marjoja yhdistäneessä tutkimuksessa havaittiin marjoilla olevan useita sydänterveydelle hyödyllisiä vaikutuksia.

Katsauksessa todetaan mustikan olevan hyvien terveysvaikutustensa lisäksi turvallinen ja hyvin siedetty marja syötäväksi, eikä sen nauttimisella ole havaittu olevan minkäänlaisia kielteisiä vaikutuksia.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/molecules25071653 

Avainsanat:
mustikka  marjat  antioksidantit  antosyaanit  katsaukset  diabetes  sydän- ja verisuonitaudit  metabolinen oireyhtymä 


Takaisin