Tutkimukset

Puolukkasuuvesi vähentää haitallisia mikrobeja ja tulehdusta

Pärnänen P, Nikula-Ijäs P, Sorsa T. Antimicrobial and Anti-Inflammatory Lingonberry Mouthwash—A Clinical Pilot Study in the Oral Cavity. Microorganisms. 2019; 7(9):331.

Tutkimukseen osallistui 30 henkilöä, jotka jaettiin kahteen ryhmään. Ryhmä 1 käytti fermentoitua puolukkamehua suuvetenä 10 ml kahdesti päivässä kahden viikon ajan. Ryhmä 2 huuhteli suunsa 20 ml:lla mehua kahdesti päivässä viikon ajan. Mittaukset tehtiin tutkimuksen alussa, huuhtelujakson puolivälissä ja lopussa sekä kahden viikon (ryhmä 1) tai viikon (ryhmä 2) kuluttua huuhtelujakson päättymisestä. Suusta tutkittiin haitallisten Streptococcus mutans- ja Candida-mikrobien sekä hyödyllisten Lactobacillien määrää, tulehdusta, plakin esiintyvyyttä, kariesta sekä ientaskujen syvyyttä.

Puolukkasuuvesi vähensi suuontelon haitallisia mikrobeja erityisesti ryhmässä 1. Hyödyllisten bakteerien määrä lisääntyi molemmissa ryhmissä, merkitsevästi ryhmässä 1. Tulehduksen merkit vähenivät samoin molemmissa ryhmissä, ryhmässä 1 merkitsevästi. Plakin määrä väheni molemmissa ryhmissä, mutta enemmän ryhmässä 1. Karieksen ilmaantuvuudessa tai ientaskuissa ei ilmennyt muutoksia tutkimuksen aikana.

Tulosten perusteella puolukkasuuvesi näyttää tasapainottavan suuontelon bakteerikantaa ja vähentävän plakkia ja tulehdusta. Tutkijat päättelevät, että puolukkasuuvesi voi olla hyvä keino parantaa suun terveyttä kotihoidolla, sillä sitä voi käyttää säännöllisesti. Laajempia tutkimuksia aiheesta tarvitaan vahvistamaan nämä tulokset.

Englanninkielinen tutkimus on luettavissa sivulla: https://doi.org/10.3390/microorganisms7090331 

Avainsanat:
antimikrobit  puolukka 


Takaisin