Tiedotteet

Sieniatlas-hanke hyvässä vauhdissa - jo yli 30 000 havaintoa

Sienet on huonosti tunnettu, mutta monimuotoisuuden suojelun kannalta keskeinen eliölajiryhmä. Helposti löydettävissä olevat sienten itiöemät kertovat ympäristön muutoksista asioita, joita ei välttämättä muiden lajiryhmien avulla havaita, ainakaan yhtä ajoissa tai selvästi.

Sienten avulla pystytään arvioimaan useiden uhanalaisten biotooppien suojeluarvoja. Tähän tarvitaan luotettavaa ja kattavaa tietoa sienilajeista, niiden levinneisyydestä ja kasvupaikoista. Tätä tietoa Koneen säätiön rahoittamassa Sieniatlashankkeessa on kerätty vuoden 2016 alusta lähtien.

Sienihavaintoja on kertynyt nyt jo yli 30 000 noin 2 200 lajista.

- Tästä saamme kiittää kaikkia havaintoja tehneitä sieniharrastajia ja -tutkijoita, kertoo suojelusuunnittelija Tea von Bonsdorff Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

Havainnot ovat löydettävissä Lajitietokeskuksesta (laji.fi/havainnot).

Hankkeen tarkoituksena on edistää sieniharrastusta, lajintuntemusta ja innostaa kaikkia sienistä kiinnostuneita ilmoittamaan havaintonsa Vihko-havaintopalvelun Sieniatlaslomakkeella.

Sieniatlaslomakkeen kautta ilmoitetut havainnot tallentuvat Suomen Lajitietokeskuksen tietojärjestelmään. Havaintotietoja voi hakea ja kirjata kuka tahansa. Hyvän ja luotettavan havainnon tekemiseen tarvitaan kuvia sienen ala- ja yläpinnalta sekä tietoja kasvupaikasta.

sieni.jpg

Sieniatlaksen myötä on julkaistu myös etsintäkuulutuksia harvinaisista lajeista. Vuonna 2017 hytymaljakkaan (Sarcosoma globosum) etsintäkuulutus tuotti 80 uutta havaintoa, joista useat olivat ennestään tuntemattomilta kasvupaikoilta. (Kuva: Jukka Vauras)

Hanketta koordinoivat Jyväskylän yliopiston tiedemuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Oulun yliopiston kasvimuseo, Turun kasvimuseo ja Suomen sieniseurat. Sieniatlas-asiantuntijat tarkastavat ilmoitettuja havaintoja ja auttavat havaintojen määrityksessä. Haluamme tukea sieniharrastusta ja kouluttaa uusia osaajia.

Lisätietoa Sieniatlas-hankkeesta, sienihavaintojen tekemisestä ja tulevista tapahtumista

Lajitietologo.jpg

Takaisin