Tiedotteet

Arktiset Aromit ry edistä luonnontuotteiden vientiä ja kytkee luonnontuotteet matkailuun

Arktiset Aromit ry
Tiedote

metsa0900418.jpg

Arktiset Aromit ry on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä rahoitusta vuoden 2019 loppupuolelle jatkuvaan hankkeeseen, jossa edistetään luonnontuotteiden terveysmielikuvaa ja kansainvälistä tunnettuutta, kehitetään luonnontuotteiden jalostusastetta ja edistetään luonnontuotteisiin kytkeytyvää matkailua.

Yhdistyksen hanke toimii yhteistyössä Food from Finland ja Visit Finland -ohjelmien ja muiden vientiä palvelevien hankkeiden kanssa. Hankkeessa valmistetaan esite-, kuva- ja videomateriaalia luonnontuoteklusterin viennin ja luonnontuotteisiin liittyvän matkailun tehostamiseen.

Hanke osallistuu info-osastoilla kansainvälisille messuille. Alkuvaiheessa on vuorossa HoReCa alan messut Etelä-Koreassa ja myöhemmin myös useissa muissa maissa. Messuilla koottuja tuotteista kiinnostuneitten yritysten yhteystietoja välitetään hankeyrityksille. Messuvieraita innostetaan myös vierailemaan Suomessa ja tutustumaan maamme luontomatkailukohteisiin.

Hankkeessa kartoitetaan tuotteiden terveysmielikuvan kannalta tärkeitä tutkimuksia, kootaan niistä tiivistelmiä yritysten tuotekehityksen ja viestinnän tueksi sekä teetetään opinnäytetöitä mm. messukävijöiden kiinnostuksesta erilaisia luonnon raaka-aineista tehtyihin tuotteisiin, luomuluonnontuotteisiin ja matkailuun.

Hanke osallistuu alan kannalta merkittävimpien tutkimus- ja kehittämishankkeiden ohjausryhmiin ja välittää tietoa elintarvikealan viranomaisille lainsäädännön ja viennin kehittämisen ja sekä valvonnan tueksi. Luonnontuotteita koskevaa viestintää monipuolistetaan kotimaassa ja kansainvälisesti.

Hankkeen kohderyhminä ovat luonnontuote-, elintarvike-, kosmetiikka-, alkoholi- ja matkailualan yritykset, lehdistö, messuvierailijat ja matkanjärjestäjät. Hankkeen tuottamaa materiaalia kootaan yhdistyksen kotisivuille: www.arktisetaromit.fi

Lisätietoja:
Simo Moisio, Arktiset Aromit ry, puh. 0405801186

 

Takaisin