Tutkimukset

Suomalaisten marjatuotteiden soveltuvuutta kiinalaiskuluttajille kartoitettiin

Miten myydä ja markkinoida suomalaisia marjatuotteita kiinalaisille kuluttajille?

Ilja Riekin pro gradu -tutkielmassa tutkittiin suomalaisten luonnonmarjatuotteiden ja niistä valmistettujen ruokien hyväksyttävyyttä ja miellyttävyyttä kiinalaisilla kuluttajilla. Tutkielman perusteella suomalainen luonnonmarjoja tuottava yritys saa tietoa luonnontuotteiden soveltuvuudesta kiinalaiseen ruokakulttuuriin, siihen kiinteästi yhteydessä olevaan kiinalaiseen lääketieteeseen ja ruokakulttuurin ja kulutustapojen muutokseen Kiinassa.

Gradun kirjallisuusosassa kartoitettiin marjojen käyttöä Kiinassa ja marjojen ostopäätöksiin liittyviä tekijöitä. Marjatuotteille kartoitettiin pääkohderyhmiä, soveltuvimpia myyntikanavia ja tapoja markkinoida tuotteita.

Tutkielman kokeellisessa osassa haastateltiin kiinalaisia ja testattiin mieltymystestillä suomalaisista marjatuotteista (kuivatut marjat, jauheet, hillot, kastikkeet jne.) valmistettujen tuotteiden miellyttävyyttä ja hyväksyttävyyttä. Tutkimuksen tuloksena saatiin perusteita kiinalaisten ruuanvalinnalle, erityisesti marjatuotteiden valinnalle.

Lisäksi tutkimuksen tuloksena syntyi ehdotuksia siitä, miten suomalaisia luonnonmarjatuotteita tulisi myydä ja markkinoida Kiinassa ja minkälaista jatkokehitystä tuotteet kaipaavat menestyäkseen markkinoilla. Ilja Riekin Pro gradu -tutkielma toimii  taustatietona Kiinan markkinoille aikoville yrityksille ja tarjoaa parannusehdotuksia markkinoilla jo toimiville yrityksille.   

 Lisätietoa ja gradu kokonaisuudessaan:

Pro gradu Ilja Riekki

Avainsanat:
makumieltymykset  kuluttajat  Kiina  marjatuotteet  Marjat 


Takaisin