Tutkimukset

Runsaasti marjoja, erityisesti lakkoja, sisältävä ruokavalio voi ehkäistä paksusuolisyöpää

Runsaasti kasvikunnan tuotteita sisältävä ruokavalio voi pienentää vaaraa sairastua paksusuolisyöpään. Tämä syövältä suojaava vaikutus perustuu todennäköisesti ainakin osittain näiden tuotteiden sisältämiin polyfenolisiin yhdisteisiin.

Polyfenolien kirjo on laaja ja niillä on erilaisia vaikutuksia soluissa ja kudoksissa. Lupaavat tulokset ellagitanniinien syöpää estävistä vaikutuksista tekevät runsaasti ellagitanniineja sisältävästä lakasta mielenkiintoisen tutkimuskohteen.

Essi Päivärinta  tutki hiirikokeiden avulla lakan ja sen komponenttien vaikutuksia paksusuolisyövän kehittymiseen ja etenemiseen.  Lakan vaikutusta kasvainten muodostumiseen ja kasvuun tutkittiin käyttäen ApcMin-hiirikantaa. Näille hiirille muodostuu spontaanisti kasvaimia, koska niillä on geenivirhe kasvainten kasvua estävässä geenissä.

Paksusuolisyövän viimeiselle vaiheelle ominaista syöpäsolujen liikkumista tutkittiin ihmisen paksusuolisyövän soluviljelmissä. Ruokavalio, joka sisälsi 10 % painosta pakastekuivattua lakkaa, vähensi merkitsevästi sekä muodostuvien kasvainten lukumäärää, että niiden kokoa ApcMin-hiirillä. Kokonaisista lakoista tehty uute sekoitti soluissa tapahtuvaa viestintää ja hidasti syöpäsolujen liikkumista. Sen sijaan hiirillä, joiden ruoassa oli kokonaisena jauhetun lakan sijaan pelkästään lakan siemeniä, hedelmälihaa tai ellagihappoa, kasvainten kehittymisessä ei havaittu muutoksia vertailuryhmään nähden.

Vertailun vuoksi tutkittiin myös runsaasti antosyaaneja sisältävän mustikan (Vaccinium myrtillus) vaikutusta kasvainten kehittymiseen. Mustikka pienensi muodostuvien kasvainten lukumäärää, mutta ei estänyt kasvainten koon kasvua vertailuryhmään nähden.

Lakan ja mustikan erilaiset vaikutukset kasvainten kokoon selittyivät niiden erilaisilla vaikutuksilla suoliston mikrobiflooraan ja soluvälitteiseen immuunivasteeseen sekä solun energia-aineenvaihduntaan liittyvien geenien ilmentymiseen suolen limakalvossa.

Näiden havaintojen perusteella lakka voi mahdollisesti estää paksusuolikasvainten muodostumista ja hidastaa niiden kasvua. Lakkauute hidasti merkitsevästi ihmisen paksusuolen syöpäsolujen liikkumista. Koska syöpäsolujen liikkuminen on yksi syövän leviämisen edellytyksistä, lakka ja sen sisältämät yhdisteet voivat mahdollisesti estää syövän etenemistä.

Essi Päivärinnan väitöskirjan tutkimusten perusteella lakka ja sen sisältämät yhdisteet voivat estää kokeellisen paksusuolisyövän kehittymistä sen kaikissa vaiheissa. Havainnoilla voi olla merkitystä pyrittäessä estämään paksusuolisyövän syntyä ja hidastamaan sen etenemistä sekä mahdollisesti jo hoidetun syövän uusiutumista. Havainnot tulisi varmistaa pitkäkestoisissa tutkimuksissa ihmisillä.

Elintarvikkeiden, ravintolisien tai lääkkeiden tuotekehityksen kannalta lakan ja muiden Rubus -sukuisten marjojen, kuten vadelman, mansikan ja mesimarjan sekä granaattiomenan ellagitanniinien eristäminen ja lisääminen terveysvaikutteisiin tuotteisiin olisi askel, jonka avulla ehkä kyettäisiin kehittämään paksusuolisyöpää sairastaville soveltuvia tuotteita. Kokeissa hiirille annettu ruokavalio sisälsi 10 prosenttia ruokavaliosta kokonaista lakkaa. Näin suuren lakkamäärän nauttiminen ei siten, ilman marjojen terveysvaikutteisten ainesosien eristämistä, ole käytännössä mahdollista. Jatkotutkimuksissa kuitenkin selviää, ovatko vaikutukset saatavissa pienemmällä annosmäärällä.
 
Lähde: Päivärinta, E. 2017. Cloudberry (Rubus chamaemorus) and its components as chemopreventive constituents in ApcMin mice and human colon adenocarcinoma cells. Academic dissertation. University of Helsinki. 76 p.

 

 

Avainsanat:
polyfenolit  lakka  syöpä  ellagitanniinit  polyphenols  cloudberry  cancer  ellagitannin 


Takaisin