Tiedotteet

Marjojen kansainvälinen menekinedistäminen tehostuu

Arktiset Aromit ry
Tiedote

Arktiset Aromit ry on uudistanut kotisivunsa www.arktisetaromit.fi aiempaa vuorovaikutteisemmiksi ja enemmän luonnontuotetietoa sisältäviksi. Sivuista on tehty selkeämmät ja havainnollistettu sivuja kuvien avulla. Aiemmin rekisteröitymistä edellyttäneet opetussivustot ovat nyt vapaasti saatavilla.

Yhdistyksen kotisivuilla vierailee vuosittain lähes puoli miljoonaa koti- ja ulkomaista kävijää, jotka etsivät yritysten tuotekehitykseen, lainsäädäntöön, laadunvalvontaan tai ostotoimintaan liittyvää tietoa. Paljon sivuilla vierailee myös toimittajia etsiessään lähdeaineistoa juttujen tekoon, samoin yliopistojen ja tutkimuslaitosten, neuvontajärjestöjen ja hankkeiden edustajia. Kansainväliset toimijat ja yritykset seuraavat myös sivuja ottaen mallia edistäessään oman maansa tuotteiden markkinointia.

Puolukasta tarkempaa tietoa englanninkielisillä sivuilla

Arktiset Aromit ry on julkaissut myös puolukasta englanninkieliset nettisivut:  www.arcticlingonberry.fi.  Sivuilla kerrotaan kansainvälisille nettikäyttäjille puolukan kasvualueesta, poiminnasta, ravintoarvoista, laadusta, tuotteista ja niitä myyvistä yrityksistä.

Puolukka tunnetaan maailmalla heikommin kuin Pohjois-Amerikassa runsaasti viljelty karpalo. Tämän vuoksi on tärkeää tuoda kansainvälisille yrityksille ja kuluttajille esille vapaana pohjoisen luonnossa kasvavaa puolukkaa ja kertoa näiden kahden eri marjalajin välisistä eroista.

Arktiset Aromit ry:ltä monet kansainväliset ostajat kysyvät erilaisten marjatuotteiden ostomahdollisuutta Suomesta. Nyt sivuille valmistetun hakutietokannan avulla kansainvälisten ostajien on helpompaa löytää Suomesta erilaisia tuotteita vievät yritykset.  Näin kansainvälisten ostajien tuote-etsintätyö helpottuu aikaisemmasta.

Luonnossa kasvavassa puolukassa on runsaasti terveellisiä polyfenoleja, kuten resveratrolia, kversetiiniä, proantosyanidiineja ja lignaania. Näiden suojaavia vaikutuksia on tutkittu useitten elintapasairauksien kannalta. Suomessa ja maailmalla ovatkin useat eri teollisuudenalat alkaneet hyödyntää marjojen polyfenoleja osana tuotteitaan. Näin tuotteita pystytään erilaistamaan markkinoilla ja saamaan niille lisäarvoa. Yhdistyksen kotisivut on valmistettu maa- ja metsätalousministeriön tuella. 

Lisätietoja:
Simo Moisio
Arktiset Aromit ry
puh. 040-5801186
simo.moisio@arktisetaromit.fi

 

 

 

 

Takaisin