Tutkimukset

Ravintotottumusten yhteys sydäntaudin, aivohalvauksen ja tyypin 2 diabeteksen aiheuttamaan kuolevuuteen Amerikassa

Puutteelliset ravintotottumukset sisältävät useita riskejä sairastua metaboliseen oireyhtymään. Metabolinen oireyhtymä on aineenvaihdunnan yleinen häiriötila, joka liitetään mm. lisääntyneeseen sepelvaltimotautiriskiin, aivohalvausriskiin ja diabetekseen, ja lisääntyneeseen kokonaiskuolleisuuteen.

Tutkimuksessa selvitettiin puutteellisten ruokailutottumuksen vaikutusta metabolisiin tauteihin, eli sydäntaudin, aivohalvauksen ja typin 2 diabeteksen (aikuisiän diabetes) aiheuttamiin kuolemiin Amerikassa. Tutkimus suoritettiin aikavälillä 2002 - 2012, ja tutkimuksessa otettiin huomioon tutkimuksen kohteina olleiden aikuisten henkilöiden ikä, sukupuoli, etninen tausta ja koulutustaso.

Tutkimuksessa selvitettiin 10 ruoan/ravintoaineen kulutusta ja niiden yhteyttä kuolleisuuteen. Ruoka/ravintoaineet olivat:

  • hedelmät
  • vihannekset
  • pähkinät/siemenet
  • täysjyvätuotteet
  • prosessoimaton punainen liha
  • prosessoitu liha
  • sokerilla makeutetut virvokejuomat
  • monityydyttymättömät rasvat
  • omega-3 rasvahapot
  • natrium

Tutkimuksessa selvisi, että metabolisen oireyhtymän aiheuttamista kuolemista vuosittain noin 45,4 % oli yhteydessä tutkimuksessa mukana olleisiin puutteellisiin ravintotottumuksiin. Suurin osuus metabolisista kuolemista yhdistettiin ravinnon sisältämään korkeaan natriumiin (9,5 %), vähäiseen pähkinöiden ja siementen käyttöön (8,5 %), prosessoituihin lihatuotteisiin (8,2 %), vähäiseen omega-3 rasvahappojen (7,8 %), vihannesten (7,6 %) ja hedelmien (7,5 %) käyttöön, sekä runsaaseen sokeroitujen virvokejuomien nauttimiseen (7,4 %).

Puutteellisten ravintotottumuksien aiheuttama kuolleisuus oli suhteellisesti suurempi miehillä kuin naisilla, sekä nuorissa ikäryhmissä verrattaessa vanhempiin. Puutteelliset ravintotottumukset aiheuttivat suhteellisesti enemmän kuolleisuutta tummaihoisten ja latinalaisamerikkalaisten keskuudessa kuin valkoihoisten, sekä matalan tai keskitason koulutuksen saaneiden ryhmässä verrattuna korkeasti koulutettuihin.

Tutkimusjakson aikana metabolisten kuolemien määrä väheni vuosittain 26,5 %. Tärkein tekijä kuolemien määrän laskussa oli monityydyttymättömien rasvojen lisääntyminen ruokavaliossa (- 20,8 %), pähkinöiden ja siemenien käytön lisääntyminen (-18 %) sekä sokeroitujen virvoitusjuomien käytön väheneminen (-14,5 %). Samanaikaisesti metabolisia kuolemia lisäsi prosessoimattoman punaisen lihan käyttö (+14,4 %).

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ravintotottumuksilla on oleellinen vaikutus sydäntautien, aivohalvauksen ja tyypin 2 diabeteksen aiheuttamiin kuolemiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunnitellessa ohjeistusta kansanterveyden parantamiseksi ja terveellisen ruokavalion painopisteiden tunnistamiseksi. Erityisesti ohjeistusta tulisi suunnata natriumin, erityisesti suolan käytön vähentämiseen.

Lähde: Micha, R., Peñalvo, J.L., Cudhea, F., Imamura, F., Rehm, C.D. & Mozaffarian, D. (2017) Association between dietary factors and mortality from heart disease, stroke, and type 2 diabetes in the United States. Jama 317(9): 912-924.

 

 

Avainsanat:
diabetes  sydän- ja verisuonitaudit  ruokavalio  metabolinen oireyhtymä  kuolleisuus  mortality  diet  metabolic syndrome  cardiovascular disease  diabetes 


Takaisin