Tutkimukset

Puolukan sisältämät omat kuidut ja/tai polyfenolit ehkäisevät veren sokeripitoisuuden nousua lisätystä rypälesokerista (glukoosi) huolimatta

Tutkimuksessa selvitettiin kaupallisen puolukkajauheen vaikutusta veren sokeri- ja rasvapitoisuuteen ravinnon nauttimisen jälkeen. Oletuksena tutkimuksessa oli, että puolukan lisäys vähentää veren sokeri- ja rasvapitoisuutta.

Tutkimus suoritettiin terveillä, normaalipainoisilla miehillä.

Tutkimuksessa käytetyt testiateriat olivat:

  1. rasvaton, maustamaton jugurtti (200 g) + rypälesokeri (50 g)
  2. rasvaton, maustamaton jugurtti (200 g) + triglyseridi (rypsiöljy 35 g)
  3. rasvaton, maustamaton jugurtti (200 g) + rypälesokeri (50 g) + puolukkajauhe (40 g, vastaa noin 270 g tuoreita marjoja)
  4. rasvaton, maustamaton jugurtti (200 g) + triglyseridi (rypsiöljy 35 g) + puolukkajauhe (60 g, vastaa noin 400 g tuoreita marjoja)

Puolukkajauheen sisältämän sokerin, kuidun ja polyfenolien määrä analysoitiin ennen koetta. Testihenkilöiden veren rypälesokerin, insuliinin ja triglyseridin pitoisuudet mitattiin 30, 60, 90, 120, 270 ja 360 minuuttia ravinnon nauttimisen jälkeen.

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset osoittivat, että veren rypälesokeri- eli glukoositaso pysyy samana puolukkajauhetta sisältävän aterian jälkeen huolimatta siitä, onko ateriaan lisätty rypälesokeria vai ei. Tämä tulos voidaan tulkita niin, että puolukan sisältämän oman sokerin vaikutus veren sokeripitoisuuteen mitätöityy puolukan sisältämien kuitujen ja/tai polyfenolien ansiosta silloinkin kun ateriaan on lisätty ylimääräistä sokeria.  

Tutkimuksessa ei löydetty puolukkajauheen alentavaa vaikutusta veren rasvapitoisuuteen.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että marjat tulisi sisällyttää terveelliseen ruokavalioon huolimatta niiden luonnollisesta sokeripitoisuudesta.

Lähde: Linderborg, K.M., Järvinen, R., Lehtonen, H-M., Viitanen, M. & Kallio, H.P.T. (2012) The fiber and/or polyphenols present in lingonberries null the glycemic effect of the sugars present in the berries when consumed together with added glucose in healthy human volunteers. Nutrition Research 32: 471-478.

 

Avainsanat:
puolukka  lipemia  glykemia  polyfenolit  glukoosi  lingonberry  lipemia  glycemia  polyphenols  glucose 


Takaisin