Tutkimukset

Runsas flavonoidien käyttö ruokavaliossa vaikuttaa positiivisesti naisten kehon koostumukseen

Flavonoidit ovat laaja joukko polyfenolisia yhdisteitä, joita esiintyy kasviperäisessä ravinnossa kuten marjoissa, hedelmissä, vihanneksissa, kahvissa, teessä, suklaassa ja viinissä. Tutkimuksessa jaettiin ruokavaliossa käytetyt flavonoidit kuuteen alaluokkaan ja tarkasteltiin niiden käytön vaikutusta kehon koostumukseen.

Flavonoidien alaluokat olivat:

  1. flavanonit
  2. antosyanidiinit
  3. flavanoli ja monomeeriset proantosyanidiinit
  4. flavonolit
  5. flavonit
  6. polymeeriset proantosyanidiinit.

Kehon koostumus mitattiin DXA-laitteella (DXA, kaksienergisen röntgensäteen absorptiometria). Kehon koostumuksen kuvaamisen käytettiin rasvaprosentin ja keskiruumiin rasvaprosentin lisäksi kolmea laskennallista painoindeksiä:

  1. FMI, joka kertoo rasvan määrästä (kg) suhteessa henkilön pituuteen (m2)
  2. CFMI, joka kertoo keskiruumin rasvan määrästä (kg) suhteessa henkilön pituuteen (m2)
  3. FMR, joka kertoo keskiruumiin rasvan määrästä (kg) suhteessa periferaaliseen, raajojen rasvan määrään (kg).

Tutkimuksessa keskityttiin ravinnon flavonoidien vaikutuksesta FMR-arvoon. Matala FMR-arvo kertoo rasvan pienemmästä keskittymisestä keskivartaloon.

Tutkimus suoritettiin naispuolisilla identtisillä kaksosilla (2734 paria), joiden ikä vaihteli 18 vuodesta 83 ikävuoteen. Identtisten kaksosten käyttäminen tutkimuksessa poisti perinnöllisyyden vaikutuksen tuloksiin. Lisäksi tutkimuksessa huomioitiin mm. seuraavat taustamuuttujat: lääkitys, tupakointi, fyysinen aktiivisuus ja vaihdevuodet.

Tutkimuksen tärkeimpien tulosten mukaan kaksosilla, joiden päivittäiseen ruokavalioon kuului enemmän flavanoleja (308 mg), flavonoleja (34.8 mg) ja proantosyanidiineja (198 mg), sekä alle 50 vuotiailla kaksi annosta antosyanidiinipitoista ravintoa (vastaa esim. 200 g marjoja) käyttävillä, oli huomattavasti matalampi FMR-arvo kuin vähemmän näitä flavonoideja käyttävillä kaksosilla. Tutkimuksessa havaittiin, että flavonoidipitoisella ruokavaliolla oli jopa kiinteämpi yhteys FMR-arvoon kuin fyysisellä aktiivisuudella tai energiapitoisen ruuan ja sokeripitoisen virvoitusjuoman käyttämisellä. Lisäksi flavonoidien ja matalan FMR-arvon välinen yhteys oli riippumaton ravinnossa käytettyjen hedelmien, kasvisten ja kuitujen kokonaismäärästä.

Matala FMR-arvo (ja pienempi rasvan kertyminen keskivartaloon) on saavutettavissa normaaliin ruokavalioon helposti sisällytettävillä flavonoideilla, minkä takia flavonoidit voivat olla oleellinen osa kansanterveyden ravintosuosituksia.               

Yhteenvetona voidaan sanoa, että runsas flavonoidien, etenkin antosyanidiinien, flavanolien, flavonolien ja proantosyanidiinien, käyttö ruokavaliossa on yhteydessä matalampaan rasvan massaan perintö- ja yleisistä ympäristötekijöistä riippumatta.  

Lähde: Jennings, A., MacGregor, A., Spector, T. & Cassidy, A. (2017). Higher dietary flavonoid intakes are associated with lower objectively measured body composition in women: evidence from discordant monozygotic twins. The American Journal of Clinical Nutrition.

Avainsanat:
kaksoistutkimus  ruokavalio  rasvan jakautuminen  flavonoidit  kehon koostumus  fat distribution  diet  body composition  flavonoids  twins 


Takaisin