Tiedotteet

Kainuun luonnontuotealan masterplan valmistunut

Tiedote
Arktiset Aromit ry

Arktiset Aromit ry:n valmistelema Kainuun luonnontuotealan masterplan 2017-2027 on valmistunut. Kainuun luonnontuotealan masterplan 2017-2027 on kymmenen vuoden strateginen toimintasuunnitelma, jonka suunnittelu on tapahtunut yhteistyössä Kainuun luonnontuotealan yrityksien ja muiden alan toimijoiden kanssa. Masterplanin visiossa todetaan: "Kainuun luonnontuotteet tunnetaan puhtaudestaan ja korkeasta laadustaan. Luonnontuoteala Kainuussa on kehittynyt jalostamaan luonnontuotteita moniin käyttötarkoituksiin. Luonnontuoteala on Kainuussa merkittävä työllistäjä, ja alan yritykset ovat kilpailukykyisiä ja kannattavia."

Vision toteutumiseksi on asetettu joukko tavoitteita, jotka luovat pohjan myös konkreettisille toimenpiteille. Tavoitteet ja toimenpiteet on jaoteltu neljän pääteeman alle. Pääteemat ovat: 1. Kilpailukykyiset kainuulaiset yritykset, 2. Raaka-aineaitasta innovatiiviseksi jatkojalostajaksi, 3. Kainuulaistuotteet tutuiksi Suomessa ja ulkomailla ja 4. Toimijaverkoston tehokas yhteistyö.

Masterplaniin on kirjattu yhteensä 26 toimenpidettä, joista osa on nostettu erityisen tärkeiksi kärkihankkeiksi. Yksi kärkihanke on Luonnontuotealan kehittämiskeskuksen perustaminen Kainuuseen. Lisäksi tuetaan alan yritystoimintaa ja kasvatetaan yrittäjien osaamista mm. yrityskehittämöiden ja -kiihdyttämöiden avulla. Kainuusta tehdään houkutteleva kohde ja toimintaympäristö niin suomalaisille kuin kansainvälisillekin luonnontuotealan yrityksille. Tärkeitä ovat myös toimenpiteet liittyen luonnontuotteiden jalostusasteen nostoon, kainuulaisten luonnontuotteiden markkinointiin muualla Suomessa ja ulkomailla sekä matkailuyhteistyöhön.

Masterplanin valmistelu oli keskeinen osa Arktiset Aromit ry:n Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanketta. Hankkeen rahoittaja oli Kainuun ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Masterplan löytyy kokonaisuudessaan Arktiset Aromit ry:n nettisivuilta

Lisätietoja:
Anni Koskela
Arktiset Aromit ry
anni.koskela@arktisetaromit.fi

p. 040 164 6177

Takaisin