Tutkimukset

Mustikka pienentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin

Mustikka (Vaccinium myrtillus) tunnetaan hyvänä antosyaanin, klorogeenihappojen, flavonoidien, linoleenihappojen, pterostilbeenien ja vitamiinien lähteenä. Tutkimukset ovat osoittaneet mustikan tehon useiden kroonisten tautien, kuten sydän- ja verisuonitautien, syövän, diabeteksen, kohonneen verenpaineen, ylipainoisuuden ja metabolisen oireyhtymän ehkäisyssä.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yksi yleisimmistä sairastavuuden ja kuoleman aiheuttajista, ja tutkimuksien mukaan elintapoja, erityisesti ruokailutottumuksia, muuttamalla tilannetta voidaan korjata.  Tässä tutkimuksessa oletettiin, että mustikoita säännöllisesti syömällä voidaan pienentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Hypoteesin mukaan mustikoiden nauttiminen vähentäisi LDL-kolesterolitasoja (low density lipoprotein, "paha kolesteroli") ja kasvattaisi HDL-kolesterolitasoja (high density liporotein, "hyvä kolesteroli").

Tutkimukseen osallistui 25 naista (keski-ikä 48 vuotta) ja 11 miestä (keski-ikä 49 vuotta). Kaikki osallistujat olivat terveitä. Osallistujilta pyydettiin, etteivät he muuttaisi ruokailutottumuksiaan tai elämäntapojaan tutkimuksen aikana. Osallistujilta mitattiin tutkimuksen aikana paino, pituus, kehonkoostumusparametrit, verenpaine, verianalyysi (kokonaiskolesteroli, LDL, HDL, triglyseridit) sekä useita muita veriarvoja. Osallistujat ohjeistettiin syömään Luoteis-Slovakiasta poimittuja pakastekuivattuja villimustikoita 150 grammaa kolme kertaa viikossa kuuden viikon ajan. Tutkimuskauden päätteeksi osallistujien veriarvoissa havaittiin seuraavia muutoksia:

Naiset:

 • Kokonaiskolesteroli aleni (P = 0,017)
 • LDL-kolesterolitaso ("huono kolesteroli") aleni (P = 0,0347)
 • Triglyseriditaso aleni (P = 0,001)
 • Glukoositaso aleni (P = 0,005)
 • Albumiinitaso aleni (P = 0,001)
 • Gammaglutamyltransferaasitaso aleni (P = 0,046)
 • HDL-kolesterolitaso ("hyvä kolesteroli") kasvoi (P = 0,044)

Miehet:

 • Kokonaiskolesteroli aleni (P = 0,004)
 • Glukoositaso aleni (P = 0,015)
 • Albumiinitaso aleni (P = 0,028)
 • Aspartaattiaminotransferaasitaso aleni (P = 0,012)
 • HDL-kolesterolitaso ("hyvä kolesteroli") kasvoi (P = 0,009)
 • Tässä ryhmässä myös LDL-kolesteroli ("huono kolesteroli") kasvoi (P = 0,007)

Tulokset osoittivat, että mustikoiden sisällyttäminen ruokavalioon vaikutti jo lyhyessä ajassa positiivisesti miesten ja naisten veren lipiditasoihin. Vaikka miesten LDL-kolesterolitaso kasvoikin hieman, se oli silti raja-arvojen alapuolella. Mustikoiden sisällyttäminen ruokavalioon voi pienentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin alentamalla LDL-kolesterolin ja triglyseridien tasoa ja nostamalla HDL-kolesterolitasoa. Tässäkin tutkimuksessa oli kuitenkin omat haasteensa: osallistujien määrä oli melko pieni, vertailuryhmä puuttui kokonaan ja tutkimusaika oli lyhyt. Tarvitaan siis vielä lisää tutkimuksia marjojen sisältämien fenoliyhdisteiden terveyttä edistävistä vaikutuksista.

Lähde: Habanova, M., Saraiva, J.A., Haban, M., Schwarzova, M., Chlebo, P., Predna, L., Gazo, J. & Wyka, J. (2016): Intake of bilberries (Vaccinium myrtillus L.) reduced cardiovascular diseases risk factors through positive influences in lipoprotein profiles. Nutrition research 2016, doi: 10.1016/j.nutres.2016.11.010.

Teksti:
Anni Koskela, Arktiset Aromit ry
anni.koskela(at)arktisetaromit.fi
+358 40 164 6177

 

Avainsanat:
mustikka  lipidiprofiili  sydän- ja verisuonitautiriski  biokemialliset parametrit  bilberries  lipid profile  cardiovascular diseases risk  biochemical parameters 


Takaisin