Tutkimukset

Tulehduksia estävän ja oksidatiiviselta stressiltä suojaavan ruokavalion yhteys diabetekseen

Tulehdusreaktiot ja oksidatiivinen stressi ovat keskeisiä vaikuttimia diabeteksen taustalla. Kovin tarkkaan ei kuitenkaan tiedetä, miten ravinnon eri ainesosat vaikuttavat tulehdusreaktioihin ja oksidatiiviseen stressiin ja sitä kautta diabeteksen puhkeamiseen. Useimmat tutkimukset ovat keskittyneet arvioimaan yksittäisten ravintoaineiden vaikutusta diabetesriskiin, vaikka olisi tärkeää selvittää myös kokonaisten ruokavalioiden vaikutuksia diabeteksen kehittymiseen. Tässä tutkimuksessa keskityttiinkin tutkimaan tulehduksia estävän (anti-inflammatorisen) ja oksidatiiviselta stressiltä suojaavan (antioksidanttisen) ruokavalion yhteyttä diabetekseen.

Tutkimukseen osallistui 1 531 Iso-Britanniassa asuvaa henkilöä, jotka pitivät ruokapäiväkirjaa neljän vuoden ajan (neljänä päivänä/vuosi). Heiltä otettiin myös verinäytteet yhteensä neljä kertaa tutkimuskauden aikana sokerihemoglobiinitason (HbA1c) mittaamista varten. Lisäksi henkilöiden pituus, paino, painoindeksi, elämäntavat ja sosioekonominen status määritettiin. Reduced rank regression (RRR) -menetelmää käytettiin hahmottamaan erilaiset ruokavalioryhmät. Muuttujiksi valittiin veren C-reaktiivinen proteiini (CRP), joka ilmaisee tulehdustilaa, ja plasman karotenoidipitoisuus, joka ilmaisee antioksidanttitasoa.

Kuva 1. Mustikka sisältää runsaasti antioksidantteja.

Tutkimuksen tuloksien perusteella 1 531 tutkimukseen osallistuneesta henkilöstä 52 sairasti diabetesta. Diabetesta sairastavat olivat keskimäärin muita iäkkäämpiä, ja heillä oli muihin verrattuna korkeampi painoindeksi ja vyötärönympärys. Tutkimuksessa havaittiin, että tulehduksia estävä ja oksidatiiviselta stressiltä suojaava ruokavalio vaikutti pienentävästi CRP-arvoihin ja suurentavasti karotenoiditasoihin. Kyseinen ruokavalio johti myös pienempään riskiin saada tyypin 2 diabetes. Tulehduksia estävälle ja oksidatiiviselta stressiltä suojaavalle ruokavaliolle tyypillistä oli runsas vihanneksien, marjojen ja hedelmien käyttö, ja vähäinen sipsien, sokereiden ja vaalean leivän käyttö (kuva 2).

Kuva 2. Eri ruoka-aineiden soveltuvuus diabetekselta suojaavaan ruokavalioon. Tulehduksia estävä ja oksidatiiviselta stressiltä suojaava ruokavalio sisälsi runsaasti vihanneksia, marjoja ja hedelmiä. Toisesta ääripäästä löytyi esimerkiksi sipsit ja vaalea leipä. Kuva on mukailtu lähteestä: McGeoghegan ym. (2016): Association between an anti-inflammatory and anti-oxidant dietary pattern and diabetes in British adults: results from the national diet and nutrition survey rolling programme years 1-4. International Journal of Food Sciences and Nutrition 67: 553-561. 

Jatkossa tarvitaan lisää tutkimuksia selvittämään eri ruoka-aineiden välistä interaktiota ja sitä, miten tämä vuorovaikutus vaikuttaa diabetesriskiin liittyviin aineenvaihduntareitteihin. Lisäksi tulisi tutkia tarkemmin tulehduksia estävän ja oksidatiiviselta stressiltä suojaavan ruokavalion vaikutuksia glukoosiaineenvaihdunnan biomarkkereihin. Tutkimusta pitäisi myös kohdentaa yksittäisten  ruoka-aineiden sijaan kokonaisiin ruokavalioihin.

Kuva 3. Marjojen ja muiden kasvikunnan tuotteiden kokonaisantioksidanttipitoisuuksia.

Kuva 4. Suomalaisten luonnonmarjojen karotenoidipitoisuuksia.

Teksti:
Anni Koskela, Arktiset A
romit ry
anni.koskela(at)arktisetaromit.fi
+358 40 164 6177

Lähde: McGeoghegan, L., Muirhead, C. & Almoosawi, S. (2016): Association between an anti-inflammatory and anti-oxidant dietary pattern and diabetes in British adults: results from the national diet and nutrition survey rolling programme years 1-4. International Journal of Food Sciences and Nutrition 67: 553-561.

Avainsanat:
karotenoidit  ruokavalio  ravitsemuskysely  diabetes  antioksidantit  carotenoids  diet  nutrition survey  diabetes  antioxidants 


Takaisin