Tutkimukset

Tyrnin proantosyanidiinit edistävät silmien terveyttä

Silmän verkkokalvo eli retina on silmän aistiva osa, jossa tappi- ja sauvasolut sijaitsevat. Vaikka näkyvän valon kohdistuminen silmän verkkokalvolle on edellytys näkemiselle, voimakas näkyvä valo ja erityisesti sen lyhyet aallonpituudet voivat vahingoittaa verkkokalvoa ja sen herkkiä aistinsoluja. Useat tutkimukset ovat esittäneet, että valostressin aiheuttamat vauriot saattavat johtaa silmänpohjan ikärappeumaan, joka on maailman yleisin näkövammaisuuden aiheuttaja.

Tyrnimarjat ovat ravintosisältönsä osalta erittäin hyviä. Ne ovat myös hyviä proantosyanidiinien lähteitä. Proantosyanidiinit ovat fenoleita, jotka toimivat muun muassa antioksidantteina. Antioksidantit tasapainottavat oksidatiivisen stressin aikaansaamia haitallisia reaktioita ja ovat siten välttämättömiä elimistön terveenä säilymiselle.

Tässä kokeessa tutkittiin tyrnin siementen proantosyanidiinien verkkokalvoa suojaavaa vaikutusta.Tutkimus suoritettiin kaneilla, joille annettiin tyrnin siementen proantosyanidiineja (50 tai 100 mg/kg/vrk) 14 vuorokauden ajan ennen valoaltistusta ja 7 päivän ajan valoaltistuksen jälkeen. Valoaltistuksessa kaneihin kohdistettiin 18 000 luxin valo kahden tunnin ajan. Toinen kontrolliryhmä ei saanut valoaltistusta eikä proantosyanidiinilisää, toinen kontrolliryhmä sai valoaltistuksen mutta ei proantosyanidiinilisää.

Tulosten perusteella tyrnin siementen proantosyanidiinit vähensivät tilastollisesti merkitsevästi verkkokalvon vaurioitumista. Ilman proantosyanidiinilisää valoaltistus aiheutti muun muassa seuraavaa:

  • Glutationiperoksidaasin toiminnan vähenemistä (tärkeä entsyymi oksidatiivisen stressin ehkäisyssä)
  • Antioksidanttikapasiteetin (elimistön kyky suojautua vaarallisilta hapettumisreaktioilta) laskua
  • Malondialdehydin määrän kasvua
  • Tulehdussytokiinien määrän kasvua verkkokalvossa
  • Angiogeneesin (verisuonten uudismuodostus) runsastumista verkkokalvossa

Tyrnin siementen proantosyanidiinit pystyivät parantamaan edellä mainitut valoaltistuksen aiheuttamat verkkokalvovauriot. Siementen sisältämät proantosyanidiinit torjuivat valoaltistuksen negatiivisia vaikutuksia seuraavien ominaisuuksiensa avulla:

  • Antioksidanttiset ominaisuudet: kyky tasapainottaa oksidatiivisen stressin aikaansaamia haitallisia reaktioita
  • Anti-inflammatoriset ominaisuudet: kyky hillitä tulehduksia
  • Antiapoptoottiset ominaisuudet: kyky estää solukuolemia

 

Lähde: Wang, Y., Zhao, L., Huo, Y., Zhou, F., Wu, W., Lu, F., Yang, X., Guo, X., Chen, P., Deng, Q. & Ji, B. (2016): Protective effect of proanthocyanidins from sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) seed against visible light-induced retinal degeneration in vivo. Nutrients 2016, 8, 245; doi: 10.3390/nu8050245.

Avainsanat: proantosyanidiinit, tyrni, valoreseptori, verkkokalvon vauriot, valoaltistus

 

Teksti:

Anni Koskela, Arktiset Aromit ry

anni.koskela@arktisetaromit.fi

+358 40 164 6177

 

Avainsanat:
valoaltistus  verkkokalvon vauriot  tyrni  valoreseptori  proantosyanidiinit 


Takaisin