Tutkimukset

Marjat, hedelmät ja vihannekset ovat eurooppalaisten terveysruokaa

Hedelmät, marjat ja vihannekset ovat eurooppalaisten suosituinta terveysruokaa

Vuonna 2015 tehdyssä kuluttajatutkimuksessa selvitettiin kuluttajien asenteita terveellistä ruokavaliota kohtaan. Tutkimuksessa haastateltiin yli 2 500 aikuista Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.

 

Tulokset osoittivat, että merkittävä osa eurooppalaisista kuluttajista oli kiinnostunut syömään terveellisemmin; 76 % vastaajista oli riittävän kiinnostunut terveellisistä ruoka- ja juomatuotteista ostaakseen niitä. Tuloksien perusteella eurooppalaiset kuluttajat olivat myös melko tietoisia tarpeesta vähentää omaa sokerin ja rasvan käyttöä (kuva 1).

Kuva 1. Kuluttajien asenne terveellistä ruokavaliota kohtaan. Palkit näyttävät väitettä tukevien vastaajien prosenttiosuuden. Kuva mukailtu lähteestä: MCI-ACI European Consumer Perceptions Survey 2015, Sensus.

 

Kuluttajat mielsivät terveellisen ruokavalion sisältävän tuoreita hedelmiä, marjoja ja vihanneksia, terveysruokia ja -juomia, sekä vitamiineja ja lisäravinteita. Näistä hedelmät, marjat ja vihannekset olivat useimmiten nautittuja. Esimerkiksi italialaisista vastaajista noin 70 % kertoi käyttävänsä hedelmiä, marjoja ja vihanneksia useita kertoja viikossa, kun taas terveysruokia ja -juomia nautti useita kertoja viikossa vain 15 % vastaajista, ja vitamiineja ja lisäravinteita ainoastaan 8 % vastaajista (kuvat 2, 3 ja 4).

 

Kuva 2. Hedelmien, marjojen ja vihannesten käyttö viidessä eurooppalaisessa maassa. Kuva mukailtu lähteestä: MCI-ACI European Consumer Perceptions Survey 2015, Sensus.

Kuva 3. Terveysruokien ja -juomien käyttö viidessä eurooppalaisessa maassa. Kuva mukailtu lähteestä: MCI-ACI European Consumer Perceptions Survey 2015, Sensus.

 

Kuva 4. Vitamiinien ja lisäravinteiden käyttö viidessä eurooppalaisessa maassa. Kuva mukailtu lähteestä: MCI-ACI European Consumer Perceptions Survey 2015, Sensus.

 

Tutkimus osoitti, että useat eurooppalaiset kuluttajat suhtautuvat epäilevästi ns. terveyselintarvikkeisiin (functional food), ja suosivat sen sijaan perinteisiä luonnontuotteita, kuten hedelmiä, vihanneksia ja marjoja. Lähes 70 % vastaajista koki, että useita terveyselintarvikkeita markkinoidaan epätieteellisillä väitteillä.

 Lähde: MCI-ACI European Consumer Perceptions Survey 2015, Sensus

Avainsanat: terveellinen ruokavalio, kuluttajatutkimus, hedelmät, vihannekset, marjat, terveyselintarvikkeet

Teksti:

Anni Koskela, Arktiset Aromit ry

anni.koskela@arktisetaromit.fi

+358 40 164 6177

Avainsanat:
terveyselintarvikkeet  marjat  vihannekset  hedelmät  kuluttajatutkimus  terveellinen ruokavalio 


Takaisin