Tutkimukset

Ravinnon polyfenolien muuttuminen aineenvaihduntatuotteiksi

Polyfenolit ovat kasvikunnan tuotteissa esiintyviä bioaktiivisia yhdisteitä, joita on tutkittu runsaasti viime vuosina. Polyfenolien saanti on yhdistetty pienentyneeseen riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja diabetekseen. Terveysvaikutuksien lisäksi tutkimuksissa on selvitetty polyfenolien imeytymistä ja muuttumista. Aterioinnin jälkeen osa nautituista polyfenoleista muuttuu suoliston entsyymien toimesta erilaiseen muotoon ja imeytyy suolistosta verenkiertoon. Lisäksi maksa muokkaa polyfenoleja erilaisiksi johdannaisiksi. Suolen mikrobien on myös havaittu aiheuttavan merkittäviä muutoksia polyfenolien hiiliketjuissa. Ei ole kuitenkaan selvää, mikä on suolessa tapahtuvan aineenvaihdunnan ja maksa-aineenvaihdunnan rooli polyfenolien muokkaamisessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia seuraavia asioita:
  1. Kliininen koe (in vivo*): tutkimuksessa selvitettiin polyfenolien rakenteen muuttumista polyfenoleja nauttineiden ihmisten ruuansulatuksessa. Kliiniseen tutkimukseen osallistui 72 ylipainosta ja korkeasta sydän- ja verisuonitautien riskistä kärsivää henkilöä. He noudattivat kahdeksan viikon ajan joko runsaasti tai vähän polyfenoleja sisältävää ruokavaliota. Henkilöiltä kerättiin virtsanäytteet tutkimusjakson alussa ja lopussa.
  2.  Ruuansulatusmalli (in vitro): tutkimuksessa selvitettiin polyfenolien rakenteen muuttumista laboratoriokokeessa. Tätä varten luotiin keinotekoinen ruuansulatusmalli, jossa altistettiin runsaasti polyfenoleita sisältävää ravintoa ihmisen suolistomikrobeille.
  3. Maksasolumalli (in vitro): tutkimuksessa selvitettiin maksan roolia polyfenoleiden rakenteen muuttumisessa. Runsaasti polyfenoleja sisältävän vihreän teen ainesosia haudottiin maksasoluilla, jotta havaittaisiin maksasolujen aiheuttamat muutokset polyfenolien rakenteessa.
    *In vivo tarkoittaa elävässä organismissa tehtyä tutkimusta. In vitro -tutkimuksessa koe suoritetaan koeputkessa, lasimaljassa tai yleisesti elävän organismin tai solun ulkopuolella.

Tulokset

Tutkimuksessa löydettiin tilastollisesti merkitsevä korrelaatio virtsanäytteiden (kliininen koe) ja ruuansulatusmallin (in vitro -koe) aineenvaihduntatuotteiden välillä. Virtsanäytteistä löydettiin kuitenkin huomattavasti suuremmat määrät hippurihappoa, 3-hydroksibentsoehappoa ja ferulahappoa ruuansulatusmalliin verrattuna. Maksasolumalli tuotti vielä lisää aineenvaihduntatuotteita. Tuloksien perusteella polyfenolien rakenteen muuttumista ravinnon ainesosista polyfenolien aineenvaihduntatuotteiksi voidaan parhaiten havainnollistaa yhdistämällä ruuansulatusmalli ja maksasolumalli. Sekä suolen mikrobit että maksa ovat siis keskeisessä roolissa polyfenoleiden muuttamisessa aineenvaihduntatuotteiksi.

Teksti:
Anni Koskela, Arktiset Aromit ry
anni.koskela(at)arktisetaromit.fi

+358 40 164 6177
 

Avainsanat:
polyfenolit  aineenvaihdunta  fenolinen hiiliketju  ruuansulatusmalli  maksasolut  polyphenols  metabolism  phenolic carbon backbone  in vitro colon model  primary hepatocytes 


Takaisin