Tutkimukset

Mies: syö marjoja ja vältä erektio-ongelmat

Erektio-ongelmat ovat yleisimpiä miesten seksuaaliongelmia; niitä esiintyy noin 33-52 prosentilla miesväestöstä. Verenkiertoperäinen syy on yleisin erektiohäiriön aiheuttaja. Riskitekijät ovat hyvin samankaltaisia kuin sydän- ja verisuonitaudeilla: korkea verenpaine, ylipaino ja tupakointi lisäävät erektio-häiriöitä. Aikaisempien tutkimuksien perusteella terveellisellä ruokavaliolla, riittävällä liikunnalla ja statiinihoidolla eli kolesterolin syntymistä estävällä lääkeaineella voidaan vähentää myös erektiohäiriöitä.

Tutkimuksien perusteella myös näyttäisi siltä, että Välimeren ruokavaliolla on positiivinen vaikutus erektion onnistumiseen. Välimeren ruokavalio sisältää viljaa, hedelmiä, vihanneksia, pähkinöitä, palkokasveja ja oliiviöljyä, ja siten ruokavalio sisältää myös runsaasti flavonoideja, jotka voivat selittää osan kyseisen ruokavalion suotuisista vaikutuksista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia flavonoidien yhteyttä erektion onnistumiseen.

Menetelmät

Tutkimusjoukko koostui yhteensä 51 529 keski-ikäisestä miehestä. Vuonna 2000 heille lähetettiin kysely, jossa heitä pyydettiin arvioimaan heidän kykyään saavuttaa ja ylläpitää sukupuoliyhdyntään vaadittava erektio. Osallistujia pyydettiin arvioimaan myös heidän aikaisempi erektiohistoriansa vuodesta 1986 alkaen. Kyselyt toistettiin myös vuosina 2004 ja 2008. Kyselylomakkeissa miehiä pyydettiin arvioimaan heidän erektiokykyään asteikolla erittäin huono - huono - kohtalainen - hyvä - erittäin hyvä. Tutkimukseen ei hyväksytty miehiä, joilla tutkimuskauden alussa oli diagnosoitu erektiohäiriö, eturauhas-, virtsarakko- tai kivessyöpä, tai sydän- ja verisuonitauti.

Osallistujat raportoivat ruokavalionsa neljän vuoden välein vuodesta 1986 vuoteen 2010. Ruokavalioiden perusteella jokaiselle osallistujalle pystyttiin laskemaan henkilökohtainen flavonoidien saanti. Tutkimukseen sisällytettiin yleisimmät amerikkalaisessa ruokavaliossa esiintyvät flavonoidit: flavanonit, antosyaanit, flavanolit, flavonolit, flavonit ja polymeerit.

Tilastollisena menetelmänä tutkimuksessa käytettiin Coxin verrannollisten riskien regressiomallia. Mallin selittävinä muuttujina käytettiin siviilisäätyä, tupakointia, painoindeksiä, fyysistä aktiivisuutta, alkoholin kulutusta, vitamiinilisien käyttöä, energiansaantia, korkeaa kolesterolia sekä verenpainetauti-, sydäninfarkti- ja diabeteshistoriaa.

Tulokset

Vastaajista 35,6 % ilmoitti kärsineensä erektiohäiriöistä kymmenen vuoden seurannan aikana. Tuloksien perusteella useat flavonoidien alaluokat olivat yhteydessä erektiohäiriöiden riskin pienenemiseen, erityisesti flavonit, flavanonit ja antosyaanit. Flavonoidit näyttivät ehkäisevän erektiohäiriöitä kuitenkin ainoastaan alle 70-vuotiailla miehillä. Hedelmät ja marjat ovat merkittävimmät antosyaanien ja flavanonien lähteet, ja tuloksien perusteella kohonnut hedelmien ja marjojen (tässä tutkimuksessa mansikoiden, mustikoiden, punaviinin, omenoiden, päärynöiden ja sitrushedelmien) käyttö ruokavaliossa aiheutti 14 prosentin pienenemisen riskissä saada erektiohäiriöitä. Tämä vaikutus vastaa suuruudeltaan esimerkiksi 2-5 tunnin reipasta kävelyä viikossa.

Tutkimus vahvistaa tietoa, jonka mukaan terveellinen, runsaasti flavonoideja sisältävä ruokavalio, riittävä liikunta ja hyvä painonhallinta näyttelevät tärkeää osaa hyvän seksuaaliterveyden ylläpidossa ja sydän- ja verisuonisairauksien riskin pienentämisessä. Jo kymmenen prosentin parannus riskissä saada erektiohäiriö on kansanterveydellisesti tärkeää, koska erektiohäiriöt saattavat olla myös verenkiertohäiriöiden varhaisia merkkejä. Siten erektiohäiriöt tarjoavat mahdollisuuden havaita ja vaikuttaa mahdolliseen alkavaan sydän- ja verisuonisairauteen. Erektiohäiriöistä kärsivät miehet ovat usein ymmärrettävästi hyvin motivoituneita muuttamaan elintapojaan parantaakseen seksuaaliterveyttään, ja sitä kautta he myös samalla pienentävät sydän- ja verisuonitautien riskiä. Lisäksi miehet yleensä havaitsevat helpommin erektiohäiriöt kuin sydän- ja verisuonitaudeista kertovat oireet.

Peniksen erektiota säätelee vasodilaation (verisuonten laajentuminen) ja vasokonstriktion (verisuonten supistuminen) välinen tasapaino. Verisuonten supistumista säätelee pääasiassa ns. RhoA/Rho-kinaasi. Verisuonten laajentumiseen taas vaikuttaa peniksen paisuvaiskudoksessa syntyvä typpioksidi (NO), joka on välttämätön erektion käynnistymiselle ja ylläpidolle. Näyttäisi siltä, että flavonoidit vähentävät verisuonten supistumista rajoittamalla RhoA/Rho -kinaasin toimintaa, ja siten pienentävät erektiohäiriöiden riskiä.

Arktiset Aromit ry suosittaa syömään marjoja kaksi desilitraa päivässä! Pohjoismainen ruokavalio, joka sisältää runsaasti marjoja, juureksia, vihanneksia, kalaa, rypsiöljyä, täysjyväkauraa ja -ruista on tutkimusten perusteella osoittautunut yhtä hyväksi vaihtoehdoksi Välimeren ruokavalion kanssa.

Teksti:
Anni Koskela, Arktiset Aromit ry
anni.koskela(at)arktisetaromit.fi

+358 40 164 6177

Avainsanat:
flavonoidit  flavonit  flavanonit  erektiohäiriöt  antosyaanit  anthocyanins  erectile dysfunction  flavanones  flavones  flavonoids 


Takaisin