Tutkimukset

Pitkä seurantatutkimus osoitti flavonoidien yhteyden painonhallintaan

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet selvän yhteyden painonhallinnan ja tiettyjen hedelmien, marjojen ja vihannesten syönnin välillä. Esimerkiksi kasvanut mustikoiden, omenoiden, päärynöiden, luumujen, mansikoiden, viinirypäleiden, paprikoiden ja sellerin syönti on helpottanut painonhallintaa. Eläinmallit ja ihmisillä tehdyt lyhyen aikavälin tutkimukset ovat osoittaneet, että marjoista, hedelmistä ja vihanneksista saatavat flavonoidit vähentävät energiansaantia, lisäävät glukoosin imeytymistä lihassoluihin ja vähentävät glukoosin imeytymistä rasvakudokseen. Lisäksi flavonoidit saattavat vähentää rasvan imeytymistä, lisätä energiankulutusta ja hillitä rasvasolujen muodostumista.

Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, vaikuttaako tiettyjen flavonoidien saanti painonmuutoksiin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä hedelmät ja vihannekset edistävät eniten painonhallintaa. Jo pieni painonlisäys kasvattaa riskiä sairastua verenpainetautiin, sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen ja syöpään. Siksi on tärkeää etsiä keinoja pitkäaikaiseen ja pysyvään painonhallintaan.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui yhteensä 124 086 amerikkalaista miestä ja naista. Lähtötilanteessa miesten keski-ikä oli 46,9 vuotta ja naisten 42,4 vuotta. Osallistujat tulivat kolmesta eri tutkimusohjelmasta, ja seurantajakson pituus oli 20 tai 24 vuotta tutkimusohjelmasta riippuen.

Osallistujat raportoivat itse oman painonsa kahden vuoden välein. Osallistujille laskettiin jokaiselle neljän vuoden jaksolle ns. painonmuutos, eli jakson alun ja lopun välinen painoero. Osallistujat raportoivat myös henkilökohtaisen ruokavalionsa neljän vuoden välein. Siten jokaiselle osallistujalle pystyttiin laskemaan henkilökohtainen flavonoidien saanti. Lisäksi osallistujat kertoivat kahden vuoden välein elämäntavoistaan ja ilmenneistä sairauksista. Usean muuttujan yleistettyä lineaarista regressiomallia käytettiin selittämään painonmuutoksen ja flavonoidien saannin välistä yhteyttä.

Tulokset

Yhdellä neljän vuoden tutkimusjaksolla miehet lihoivat keskimäärin yhden kilon ja naiset 1,7 kiloa. Miesten flavonoidien saanti oli keskimäärin 224 mg päivässä ja naisten 242 mg päivässä. Kasvanut flavonoidien saanti edisti selvästi painonhallintaa. Suurin vaikutus painonhallintaan oli antosyaaneilla, fenolisilla polymeereillä ja flavonoleilla.

Tuloksien perusteella mustikat ja mansikat olivat tärkeimmät antosyaanilähteet, ja tee ja omenat olivat merkittävimmät flavanolien lähteet (kuva 1). Appelsiinimehu ja appelsiini olivat merkittävimmät flavanonin lähteet, ja flavonoleja sai eniten teestä ja sipuleista. Ruokavalion kyselylomake ei kuitenkaan sisältänyt kaikkia hedelmiä ja vihanneksia, ja jotkin runsaasti flavonoideja sisältävät marjat, kuten karhunvatukka ja vadelma, eivät sisältyneet tutkimukseen.

Kuva 1. Naisten merkittävimmät flavonoidien lähteet. Mustikka ja mansikka osoittautuivat tutkimuksessa merkittävimmiksi antosyaanien lähteiksi. Kuva on mukailtu lähteestä: Bertoia ym. (2016): Dietary flavonoid intake and weight maintenance: three prospective cohorts of 124 086 US men and women followed for up to 24 years. BMJ 2016, 352:i17.

Johtopäätökset

Tutkimuksen tekijät toivovat, että tulokset auttavat uusien ravintosuositusten määrittelyssä erityisesti potilailla, joilla on ongelmia painonhallinnassa. Tulokset osoittivat, että runsaasti flavonoideja sisältävien hedelmien ja vihanneksien, kuten omenoiden, päärynöiden ja marjojen, nauttiminen voi hillitä ylipainon muodostumista. Suurin osa amerikkalaisista kuluttaa tällä hetkellä vähemmän kuin yhden kupin hedelmiä ja alle kaksi kuppia vihanneksia päivässä, vaikka nykyinen suositus on kaksi kuppia hedelmiä ja 2,5 kuppia vihanneksia päivässä. Sen lisäksi, että ihmiset voisivat yleisesti lisätä hedelmien ja vihannesten käyttöä ruokavaliossa, ruokavalio kannattaisi koostaa tietyistä, eniten flavonoideja sisältävistä hedelmistä, vihanneksista ja marjoista.

Kirjoittajan kommentti:
Tutkimuksessa on käytetty viljeltyä pensasmustikkaa. Suomessa esiintyvä luonnonmustikka sisältää nelinkertaisen määrän antosyaaneja pensasmustikkaan verrattuna.

Teksti:
Anni Koskela, Arktiset Aromit ry
anni.koskela(at)arktisetaromit.fi
+358 40 164 6177

Avainsanat:
mustikka  flavonoidit  painonhallinta  ylipaino  blueberry  flavonoids  weight control  obesity 


Takaisin