Tutkimukset

Yrttivalmisteiden ja luontaistuotteiden käyttö ikääntyneillä edellyttää asiantuntemusta

Ildikó Hytönen | Arktiset Aromit ry

Luonto tarjoaa monia tehoaineita, joilla on vaikutusta terveyteen. Valmisteissa nämä aineet ovat vielä tiivistetymmässä muodossa kuin ruoassa sellaisenaan. Käytön tulisikin olla harkittua etenkin silloin, jos käyttäjällä on jo olemassa olevia sairauksia tai jatkuvia lääkityksiä. Suomessa tilanne on verraten hyvä ja käyttäjät pääosin valveutuneita.

Yrttivalmisteiden ja ravintolisien käyttö yleistä

Luontaistuotteisiin kuuluvien yrttivalmisteiden käyttö on yleistä ikääntyneillä siitä huolimatta, että monille on samaan aikaan määrätty reseptilääkkeitä. Yhteiskäyttö voi johtaa ei-toivottuihin ja jopa vaarallisiin sivuvaikutuksiin. Archives of Gerontology and Geriatrics -lehdessä heinäkuussa julkaistussa katsauksessa käytiin läpi 16 tutkimusta ikääntyneiden yrttivalmisteiden käytöstä edeltäneiden viikkojen tai korkeintaan vuoden aikana. Suurin osa tutkimuksista oli tehty Yhdysvalloissa, mutta mukana oli myös yksi ruotsalainen tutkimus.

Kaiken kaikkiaan yrttivalmisteiden käyttö vaihteli noin 10-50 prosentin välillä, ruotsalaistutkimuksessa käyttäjiä oli 19 % ja käyttö oli yleisempää naisilla. Myös etninen tausta voi vaikuttaa siihen, miten henkilö suhtautuu luontaistuotteiden käyttöön. Helsingin yliopiston farmasian dosentti Yvonne Holm viittaa vuonna 2010 tehtyyn suomalaiseen kyselytutkimukseen, jossa noin puolet vastaajista käytti sillä hetkellä vitamiini- ja kivennäisainevalmisteita. Yleisintä käyttö oli koulutetuilla kaupunkilaisnaisilla. "Tämä on vähän ristiriitaista, koska tämä ryhmä usein syö myös terveellisesti ja liikkuu riittävästi eli ei tarvitsisi mitään ravintolisiä," Holm toteaa. ETT, dosentti Merja Suominen kehottaa tutustumaan vuosina 1999 ja 2009 helsinkiläisillä ikääntyneillä tehtyyn kyselytutkimukseen, josta käy hyvin ilmi tämän ryhmän ravintolisien käyttö ja siinä tapahtuneet muutokset. Tutkimuksen keskiössä olivat vitamiinit, kivennäisaineet ja kalaöljyvalmisteet, mutta käyttäjiksi luettiin myös em. ravintoaineita sisältäviä luontaistuotteita käyttävät. Käyttö yleistyi kymmenessä vuodessa, mutta tämä johtui suurelta osin D-vitamiini- ja kalsiumlisien käytön lisääntymisestä - muita vitamiineja käytettiin jopa vähemmän. Vuonna 2009 käyttö ei myöskään riippunut enää yhtä paljon koulutustaustasta.

Turvallinen käyttö varmistuu neuvonnan avulla

Nyt julkaistun katsauksen mukaan yleisimmin käytettyjä yrttivalmisteita olivat kognitiivisista vaikutuksistaan tunnettu gingko biloba sekä valkosipuli, jota käytetään mm. sen verenpaineeseen, veren rasva-arvoihin ja immuunijärjestelmään kohdistuvien vaikutusten vuoksi. Luontaistuoteyrittäjä ja fytonomi-opiskelija Sami Nuoran mukaan suomalaisten suosimissa luontaistuotteissa on mm. kurpitsansiementä, karpaloa, nokkosta, granaattiomenaa, rohtovirmajuurta eli valerianaa, soijan fosfolipidejä, inkivääriä ja ruusunmarjaa. "Kaikki voimakkaammin vaikuttavat yrtit on rajattu pois ravintolisäkäytöstä," muistuttaa Holm ja kehottaa lisäksi kysymään neuvoa valmisteiden turvallisessa käytössä. "Apteekkien henkilökunnalla on käytössään hyvät yhteisvaikutustietokannat. Myös terveystuotekauppojen henkilökuntaa on koulutettu ja koulutetaan koko ajan käyttöturvallisuusasioissa."

Luontaistuotteiden käyttäjät kiinnostuneita hyvinvoinnistaan

Yhteisvaikutuksella tarkoitetaan esimerkiksi reseptilääkkeen ja yrttivalmisteen keskinäistä vaikutusta siten, että lääkkeen teho voi joko voimistua tai hiipua, jolloin lääkärin määräämä lääkeannos ei enää ole riittävä. Tyypillinen esimerkki on veren liiallinen ohentuminen, jos Marevan-lääkityksen ohessa käyttää veren ohentumista lisäävää luontaistuotetta. Tutkimuskatsauksen tekijät huomauttavat, että yrttivalmisteiden käyttäjät eivät juuri olleet huolissaan tai edes tietoisia yrttivalmisteiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Kotimaiset asiantuntijat eivät pidä tilannetta Suomessa yhtä ongelmallisena. Holmin mielestä "ns. väärinkäyttö koskee enemmän lääkkeitä, koska ei ihminen, joka ei ole kiinnostunut muutenkaan omasta hyvinvoinnistaan, lähde ottamaan selvää ravintolisistä." Suominenkaan ei tyrmää ravinnonsaannin täydentämistä purkista: "Kyllä ravitsemusta voi tiettyyn rajaan asti täydentää valmisteilla, jos ravinnonsaanti on heikentynyt tai toipuu sairaudesta."

Miten villiyrttien syöminen eroaa yrttivalmisteista?

Tutkimuksen mukaan yrttivalmisteiden ja muiden luontaistuotteiden ominaisuuksia ei kenties tunneta terveydenhuollossa riittävästi, jolloin niitä ei myöskään oteta riittävästi huomioon. Valmisteiden käyttöä olisikin hyvä tiedustella potilaalta muun hoidon yhteydessä ja puuttua siihen asiallisesti, mikäli käyttöön näyttää liittyvän riskejä. Onko valmisteella ja tuoreella yrtillä sitten eroa? Yvonne Holm vastaa: "Villiyrttien käyttö sinänsä - jos ne on kerätty asianmukaisesti, tunnistettu oikein, annosteltu oikein ja käyttö on tilapäistä - on turvallista. Kapselit, tabletit ja muut valmistemuodot sisältävät konsentroituja uutteita eikä niitä voi verrata alkuperäiseen kasviin eli niihin pitää suhtautua kuten lääkkeisiin." Myös yrttiterapeutti Henriette Kress rummuttaa sellaisenaan käytettyjen yrttien puolesta: "Minusta paras terveysvaikutus on, jos kerää ja käsittelee yrtit ihan itse. Koska se ei aina onnistu, ovat myös ostetut kuivatut yrtit tai jauhekapselit ok. Alkoholiuute ei aina sovi." Kressin mielestä luontaistuotteiden parissa työskentelevien pitäisi ensisijaisesti auttaa asiakkaitaan terveyden ylläpidossa ja kehon vahvistamisessa. Holm kelpuuttaa yrttilääkinnän myös sairauksien hoitoon, kunhan sitä käytetään muun hoidon tukena.

Huomio myös muihin elämäntapoihin

Niin houkuttelevaa kuin olisikin ratkoa terveysongelmat purkin kantta raottamalla, asiantuntijat ovat yksimielisiä terveellisten elämäntapojen tärkeydestä. Luontaistuotteet ja ravintolisät eivät korvaa monipuolista ruokavaliota, liikuntaa, lepoa ja sosiaalisia suhteita. Ikääntyneen on tärkeää antaa myös aivoille purtavaa vaikkapa ristikoiden tai sudokun muodossa. Ikääntyneen ravitsemuksesta löytyy tarkemmin tietoa Gerontologisen ravitsemuksen Gery ry:n oppaasta. Jos luontaistuotteita käyttää, kannattaa myös arvioida niiden käyttötarkoitusta. Energiaravintoaineilla, vitamiineilla ja kivennäisaineilla on tutkittuun tietoon perustuvat saantisuositukset. Moneen muuhun kemialliseen yhdisteeseen liitetään terveyshyötyjä, mutta vain osaa yhdisteistä on tutkittu perusteellisemmin.

Avainsanat:
yrtit  luontaistuotteet  ravintolisät  ikääntyneet  katsaukset 


Takaisin