Tutkimukset

Tyrnimarjan siemenöljyn suojaava vaikutus hiilitetrakloridin aiheuttamalta maksavauriolta hiirillä

Tässä tutkimuksessa selvitettiin tyrnin siemenöljyn vaikutusta maksan suojaamisessa hiilitetrakloridin aiheuttamalta vauriolta. Koe-eläimenä käytettiin urospuolisia ICR- hiiriä. Tulosten mukaan suun kautta nautittu tyrninsiemenöljy annoksilla 0,26, 1.3 ja 2.60 mg/ kg 8 viikon ajan vähensi merkitsevästi kohonneita alaniiniaminotransferaasin (ALT), aspartaattiaminotransferaasin(AST) alkalisen fosfataasin (ALP), triglyseridien (TG) ja kolesterolin pitoisuuksia vähintään 13% seerumissa ja hiilitetrakloridin (1 ml/kg) aiheuttamia kohonneita malondialdehyditasoja maksassa vähintään 22 %. Lisäksi tyrninsiemenöljyn havaittiin myös lisäävän merkitsevästi elimistön hapettumiselta suojaavien entsyymien superoksididismutaasin (S OD), katalaasin, glutationiperoksidaasin ja glutationireduktaasin aktiviisuutta sekä glutationin pitoisuutta jopa 134%. Tutkimuksessa havaittiin, että optimaalinen annos tyrninsiemenöljyä oli 0,26 mg/kg, joka oli minimiannos tuottamaan suurimman maksaa suojaavan vaikutuksen hiilitetrakloridin aiheuttamalta vauriolta. Maksaa suojaava vaikutus kaikilla testiannoksilla havaittiin vertailukelpoiseksi silymariinin (200 mg/ kg) vaikutusten kanssa.  

Avainsanat:
sydän- ja verisuonitaudit  antioksidantit  maksa  eläinkokeet  kolesteroli  siemenöljyt  tyrni 


Takaisin