Tutkimukset

Karpalo ehkäisee LDL:n hapettumista ja lisää LDL-reseptorien määrää maksasoluissa

Sydän- ja verisuonitaudit ovat useimmissa teollistuneissa maissa suurin kuolinsyy. Sairastumiseen vaikuttavat ensisijaisesti ravinto sekä perintötekijät. Runsaasti vihanneksia ja hedelmiä sisältävä ruokavalio alentaa sairastumisriskiä, ja vaikuttavina tekijöinä pidetään ennen kaikkea fytokemikaaleja, bioaktiivisia kasviyhdisteitä, vitamiinien sijaan. Myös karpalon fytokemikaali- ja antioksidanttipitoisuudet ovat suuria, ja karpaloiden on osoitettu estävän kokeellisesti LDL:n hapettumista.

Tässä tutkimuksessa arvioitiin karpaloiden mahdollista roolia sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä. Tavoitteena oli määrittää karpaloiden antioksidatiivinen aktiivisuus ihmisen LDL-kolesterolin hapettumiseen sekä tutkia karpaloiden vaikutusta maksasolujen LDL-reseptorien määrään ja maksasolujen kolesterolin sisäänottoon. Tutkimuksessa käytettiin tuoreita viljeltyjä karpaloita ( Vaccinium macrocarpon ) Early Black-lajia.

Karpalouutteilla havaittiin olevan antioksidatiivista tehoa LDL:n hapettumisen estoon kokeellisissa olosuhteissa (in vitro). Estoteho oli sitä suurempi , mitä suurempi oli karpalon pitoisuus. Sadan gramman (100 g) karpaloannoksen antioksidatiivinen tehokkuus LD L:n hapettumisen estossa oli yhtä suuri kuin 1000 mg:n annoksella C-vitam iinia tai 3700 mg:n annoks ella E-vitamiinia. Karpalouutteet lisäsivät myös merk itsevästi LDL-reseptorien määrää maksasoluissa sekä kasvattivat maksasolujen kykyä ottaa kolesteroli a sisäänsä annoskoosta riippuen. Ka rpalot saattavat siten lisätä liiallisen plasmassa olevan kolestero lin poistumista verenkierrosta.

Tutkimuksen perusteella todennäköisesti karpaloissa olevien fytokemikaalien yhteis- tai lisävaikutukset toimivat LDL:n hapettumista ehkäisevästi, maksasoluissa olevien LDL-reseptorien määrää lisäävästi ja niiden kolesterolin sisäänotto kykyä edistävästi. Karpaloiden syöminen voi siten tarjota toivottuja terveysetuja sydän- ja verisuonitautien ehkäisemisessä.  

Avainsanat:
aineenvaihdunta  kolesteroli  sydän- ja verisuonitaudit  antioksidantit  karpalo  solumallit 


Takaisin