Tutkimukset

Marjojen tulehdusta lievittävä vaikutus voi auttaa ehkäisemään kroonisia kansansairauksia

Ildikó Hytönen | Arktiset Aromit ry

Vanha kehotus nauttia kasvikunnan tuotteita kaikissa sateenkaaren väreissä pitää edelleen paikkansa. Tummilla marjoilla näyttäisi tuoreen katsauksen mukaan olevan johdonmukaisesti tulehdusta vähentävä vaikutus, josta voi olla hyötyä sekä sairauksien ehkäisyssä että niiden hoidossa.

Marjojen tulehdusta lieventävä vaikutus selkein herkuttelun tai rankan liikunnan jälkeen

Journal of Agricultural and Food Chemistryn toukokuun numerossa julkaistussa katsauksessa käydään läpi ihmisillä tehtyjä tutkimuksia marjojen syönnin vaikutuksesta tulehdusvasteeseen joko lyhyellä aikavälillä, kuten heti aterian jälkeen, tai viikoista kuukausiin kestäneen säännöllisen käytön seurauksena. Aiemmin on keskitytty etenkin marjojen antioksidatiivisiin vaikutuksiin eli niiden kykyyn torjua elimistössä tapahtuvaa hapettumista, mutta nyt tehdyssä katsauksessa mielenkiinnon kohteena oli tulehdusvaste laajemmin. Marjojen tehoaineet voivat nimittäin vaikuttaa myös solujen viestinvälitysketjuun siten, että tulehdusta aiheuttava viesti vaimenee. Katsaukseen haettiin tutkimuksia, joissa mitattiin yhtä tai useampaa tulehdusmolekyyliä – niiden pitoisuuden nousu on merkki elimistön puolustusjärjestelmän aktivoitumisesta. Selkeimmin marjat vähensivät tulehdusta tilanteissa, joissa tutkittavat oli altistettu aineenvaihdunnalliselle stressille, kuten liikunnalle tai runsaasti rasvaa ja nopeita hiilihydraatteja sisältävälle aterialle.

Luonnonmarjat saattavat torjua tulehdusta tehokkaammin kuin viljellyt marjat

Katsaus käsittää Yhdysvalloissa yleiset marjat eli mustaherukan, pensasmustikan, karpalon ja mansikan, sekä harvemmin viljeltyjä marjoja, kuten metsämustikan, tyrnin ja aronian. Näyttö tulehdusta vähentävästä vaikutuksesta oli johdonmukaisempaa luonnonmarjojen kuin viljeltyjen marjalajien osalta. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että tämä voi johtua luonnonmarjatutkimusten paremmasta tutkimusasetelmasta ja suuremmasta tutkittavien määrästä, jolloin myönteinen vaikutus näkyy tilastollisissa testeissä. Esimerkiksi Suomessa tehtävä marjatutkimus on korkealaatuista, ja tässäkin katsauksessa nojattiin mm. Itä-Suomen ja Turun yliopistojen tutkimustuloksiin. Toisaalta ei ole poissuljettua, etteikö luonnonmarjojen tulehdusta vähentävä vaikutus voisi olla voimakkaampi vaikkapa monimuotoisemmasta kasvuympäristöstä ja rikkaammasta maaperästä johtuen.

Marjauutteet pärjäävät kokonaisille marjoille tulehduksen vähentäjinä

Koska marjojen vaikuttavina aineina pidetään yleisesti niiden sisältämiä fenolisia yhdisteitä ja etenkin syvän sinisen, punaisen tai mustan värin antavia antosyaaneja, katsaukseen sisällytettiin myös tutkimuksia, joissa tutkittavat nauttivat kokonaisten marjojen sijaan erilaisia marjauutteita. Katsaus asettaa marjauutteet tulehduksen näkökulmasta kutakuinkin samalle viivalle kokonaisten marjojen kanssa eli myös uutteet vähensivät tulehdusvastetta, mutta ruokavalion kokonaisuutta ajatellen marjojen käyttöä sellaisenaan toki puoltaa niiden vaikutus mm. painonhallintaan sekä kuidunsaantiin. Lisäksi uutteen muodolla voi olla vaikutusta sen käytettävyyteen ja tehoon elimistössä: esimerkiksi etanolipohjaisen tyrniuutteen käyttö johti parempiin tuloksiin kuin öljypohjaisen uutteen käyttö. Uutteiden käyttöä puoltaakin lähinnä annostelun helppous: niissä on tiiviissä paketissa suurempi määrä marjojen tehoaineita. Toisaalta samaan lopputulokseen pääsee syömällä marjoja suurempina määrinä ja säännöllisemmin .

 

Marjojen tulehdusta lievittävät vaikutukset johtuvat ilmeisesti etenkin niiden väriä antavista antosyaani-pigmenteistä, jotka kuuluvat flavonoideihin. Antosyaaneja on runsaasti tumman sinisissä ja punaisissa marjoissa, kuten mustikassa. Tulehdukseen saattavat vaikuttaa myös muut marjojen fenoliset yhdisteet, kuten flavonolit, fenolihapot, proantosyanidiinit ja ellagitanniinit. Fenolisia yhdisteitä ei vitamiinien ja kivennäisaineiden tapaan pidetä välttämättöminä ihmisen terveydelle, mutta niillä on mitä ilmeisimmin edullisia terveysvaikutuksia.

 

Vielä tarvitaan kokonaisvaltaisempaa tutkimusta

Marjojen mahdollinen tulehdusta vähentävä vaikutus on mielenkiintoinen tutkimusaihe, sillä pitkäkestoisen tulehduksen tiedetään liittyvän mm. tyypin 2 diabetekseen ja ateroskleroosiin eli valtimotautiin. Tulevissa tutkimuksissa tutkittavien tulehdustilaa pitäisi kuitenkin tarkastella kokonaisvaltaisemmin; tähänastisissa tutkimuksissa tulehdus on usein huomioitu vain yhtenä osa-alueena ja sitä on mitattu muutaman yksittäisen tulehdusmolekyylin pitoisuuden perusteella. Lisäksi tutkijat ovat kiinnostuneet marjojen fenolisten yhdisteiden mahdollisesta vaikutuksesta suoliston mikrobeihin, sillä myös suoliston terveydellä on vaikutusta immuunipuolustukseen. Jo nyt voi kuitenkin todeta, että kasvikunnan tuotteissa kannattaa pyrkiä monipuolisuuteen ja tarttua etenkin voimakkaan värisiin tuotteisiin, kuten marjoihin.

 

Avainsanat:
antosyaanit  katsaukset  diabetes  sydän- ja verisuonitaudit  fenoliset yhdisteet  tulehdus  marjat 


Takaisin