Giftsvampar

Även giftiga svampsorter växer vilt i Finland. Man känner till omkring 50 giftiga arter varav minst fem är dödliga eller farligt giftiga. Därför är det viktigt att endast plocka svamp som man med säkerhet känner igen som ätlig. Några av de vanligaste och giftigaste svamparna är vit flugsvamp, röd flugsvamp, toppig giftspindling, pluggskivling och gifthätting.
Plocka alltid svamp som har sina "rötter" kvar, eftersom fotens form är ett särskilt viktigt kännetecken. En uppsvälld, löklik bas som göms under marken är en typisk egenskap för flugsvampsarter.

Vit flugsvamp

(Amanita virosa) +++

Denna medelstora svamp är vit helt och hållet. Den är äggformad när den kommer upp från marken och kan lätt förväxlas med ätliga vita champinjoner. Hatten vidgas sedan och äldre exemplar kan bli lätt gula mot mitten. Skivorna är helt vita. Foten är lång och har en vid, hängande ring vid toppen. Svampen har det typiska kännetecknet för flugsvampsarter: den del av foten som befinner sig under markytan är tjock och lökformig. Vit flugsvamp växer en och en eller i grupper i grandominerade moskogar. Den är mycket vanlig i södra och mellersta Finland. Vit flugsvamp orsakar skador på lever och njurar och är dödligt giftig. Därför bör man undvika vita champinjoner helt och hållet när man plockar matsvamp.

Röd flugsvamp

(Amanita muscaria) ++

Hatten på den röda flugsvampen är röd och i början klotformad, men blir platt med tiden. På hattens utsida finns vita fläckar, men på vissa exemplar kan de utebli. Skivorna är gulvita och köttet är vitt. Den vita foten har en hängande ring med flikig kant och basen är löklikt uppsvälld. Röd flugsvamp är vanlig i hela Finland. Trots dess lockande utseende är den giftig. Den innehåller giftiga föreningar som i synnerhet påverkar nervsystemet.

Toppig giftspindling

(Cortinarius rubellus) +++

suippumyrkkyseitikki.jpg

Toppig giftspindling är en medelstor svamp, brun helt igenom och med en matt ovansida. Hatten är först konisk, men blir bredare med åldern. Den är kanelbrun med en tydlig puckel i mitten. Skivorna är bruna och glesa. På den bruna, långa och smala foten finns oregelbundna gula band. Toppig giftspindling kan man hitta i mossig barrskog, särskilt i södra och mellersta Finland. Den är dödligt giftig, så undvik att plocka svamp med bruna skivor för att äta.

Pluggskivling

(Paxillus involutus) ++

Pluggskivling är en platt svamp som senare blir trattformad. Hatten är filthårig och läderbrun med en låg puckel i mitten. Hattens kanter är tydligt inrullade. Skivorna är nedlöpande, ljusa till färgen när svampen är ung och rostgula när svampen åldras. De mörknar vid tumning och lossnar lätt från hatten. Foten, som har samma bruna färg som hatten, smalnar ofta av mot basen. Pluggskivling är vanlig i många slags omgivningar i Finland.

Gifthätting

(Galerina marginata) ++

Gifthätting växer en och en eller i små grupper på granstubbar, vedtravar eller bark, men sällan på lövträd. Den är vanlig i hela Finland. Hatten är några få centimeter bred med magert kött och kanelbrun färg. Foten är smal och har en tunn ring vid toppen. På foten nedanför ringen sitter vita fibrer. Skivorna är ljusbruna. Gifthätting påminner om föränderlig tofsskivling som växer i stora grupper på björkstubbar. Undvik att plocka svamp som växer på trädstubbar om du inte är säker på vilka arter du plockar.

Likaså lömsk flugsvamp (Amanita phalloides) är giftig samt stenmurkla (Gyromitra esculenta), om den senare inte kokas i 5 minuter i två omgångar (1 del svamp och 3 delar vatten), varefter kokvattnet slängs. Svampgifter är alltid artspecifika. Därför måste du vara alldeles säker på vilka finska svamparter som används som matsvampar. De svampar som växer i Finland tillhör ofta andra arter än de som växer i andra länder!