Tabeller

Kopiering av tabeller är förbjudet på grund av lagen om upphovsrätten.

marjat_kuitu2020_sv.gif

Källa: Institutet för hälsa och välfärd 2020.
Fineli - Livsmedelsdatabasen. www.fineli.fi

marjat_c_vitamiini_sv.gif

* Kiwi, skalad
Källa: Institutet för hälsa och välfärd 2020.
Fineli - Livsmedelsdatabasen. www.fineli.fi

marjat_e_vitamiini_sv.gif

Källa: Institutet för hälsa och välfärd 2020.
Fineli - Livsmedelsdatabasen. www.fineli.fi

marjat_kalium2020_sv.gif

* Banan, skalad
* Vindruvor, medelvärde, kärnfria, gröna/mörka
* Äpple, medelvärde, vägd med skal
Källa: Institutet för hälsa och välfärd 2020.
Fineli - Livsmedelsdatabasen. www.fineli.fiKälla: Institutet för hälsa och välfärd laitos 2016.
Fineli - Livsmedelsdatabasen. www.fineli.fi

Källa: Institutet för hälsa och välfärd laitos 2016.
Fineli - Livsmedelsdatabasen. www.fineli.fi

polyfenolipitoisuus_sv.gif

Källa: Koponen m.fl. 2007. Hellström m.fl. 2009.

Källa: Rimando A, Kalt W, Magee J, Dewey J, Ballington J. 2004. Resveratrol,
pterostilbene and piceatannol in vaccinium berries. Am Chem Soc 52: 4713-4719.

 

Källa: Määttä-Riihinen K, Kamal-Eldin A, Mattila P, Gonzáles-Paramás A, Törrönen R. 2004a.
Distribution and contents of phenolic compounds in eighteen scandinavian berry species.
J  Agric Food Chem  52: 4477-4486.

Källa: Halvorsen BL, Holte K, Myhrstad MC, Barikmo I, Hvattum E, Remberg SM,
Wold A-B, Haffner K, BaugerØd H, Andersen LF, Moskaug JØ, Jocobs DR, Blomhoff jr
and R. 2002. A systematic screening of total antioxidants in dietary plants.
J Nutr 132:461-471

Källa: Koponen m.fl.  2007.

Källa: Hellström m.fl. 2009.

Källa: Riihinen K. 2005. Phenolic compounds in berries. Väitöskirja, Kuopion yliopisto.
Kuopion yliopiston julkaisuja C. Luonnon- ja ympäristötieteet 187: 97.

Källa: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011. Johansson A, Laakso P, Kallio H. 1997.
Characterization of seed oils of wild, edible Finnish berries.
Z Lebensm  Unters-Forsch A  204: 300-307.