Hankkeen maksuttomat webinaarit 2021

 

Kevään 2021 webinaarit

Luonnontuotealalla toimivien nimikkeistö vilisee erilaisia neuvojia, jalostajia, tuottajia, poimijoita, oppaita ja ohjaajia. Nimikkeitä käytetään sekä lyhytkurssin suorittamisen että ammatillisen koulutuksen jälkeen. Luonnontuotealan etujärjestöt ovat ryhtyneet selkiyttämään nimikkeiden käyttöä.

Polku luonnontuotekehittäjäksi -hanke järjestää keväällä neljä maksutonta webinaaria. Webinaareissa selvennetään nimikkeistöä ja käydään läpi hyviä käytänteitä. Kerääjä.fi on luonnontuotteiden keruusta kiinnostuneiden, alan kouluttajien sekä raaka-aineita välittävien ja tarvitsevien yritysten yhteinen verkkopalvelu

Luonnontuotteiden keruusta, kouluttamisesta ja ostotoiminnasta kiinnostuneille

Kerääjä.fi -webinaari 14.4.2021 klo 12-14

Tilaisuudessa tarkastellaan kerääjäkoulutusten sisältöä ja kehitystarpeita sekä kerääjien kouluttajien täsmentyneitä pätevyysvaatimuksia. Lisäksi perehdytään keraaja.fi -palveluun ja sen käyttöön kerääjän, kouluttajan ja yrittäjän näkökulmasta. Alustuksen ja keskustelun kautta selviää, miten vanhoista paperista poimija- ja neuvojakorteista siirrytään uuteen sähköiseen järjestelmään.

Tilaisuuden tallenne

 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille:

Luontoalan koulutus täsmentyy – villi harrastaja vai vastuullinen ammattilainen?
-webinaari 8.4.2021 klo 12-14
 

Webinaarissa käsitellään luonnontuotealan kehittyvää koulutusta sekä osaamistarpeita ja nimikkeistöä. Alan kehittyminen edellyttää aikaisempaa yhtenäisempää ja laajempaa ammatillista osaamista. Vaatimusten kasvaessa alan kolmiportainen koulutusjärjestelmä on löytänyt uuden muodon: perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Alalle kouluttautuneilla ammattilaisilla on täsmentymässä oma paikkansa työelämässä, ja ammattiosaamisen osoittamisen merkitys kasvaa. Tähänastinen koulutusten ja nimikkeistön moninaisuus on kuitenkin aiheuttanut hämmennystä, joten täsmennystä ja keskustelua alalla tarvitaan. 

Avaus
- Anu Tossavainen, Polku luonnontuotekehittäjäksi -hanke, Arktiset Aromit ry

Luontoalan ammatilliset tutkinnot ja tutkintonimikkeet sekä todistusasiat
- Anne Liimatainen ja Jaana Villikka-Storm,
Opetushallitus, Luonnontuotealan ammatilliset tutkinnot ja tutkintonimikkeet sekä todistusaineistot

Toimialan edustajien pohjustus eli terveiset työelämän puolelta
Luonnontuotealan koulutus täsmentyy, toimialan terveisiä
- Juha Rutanen, Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry

Laatu, kestävyys ja vastuullisuus luonnontuotealan valttikorttina 
- Birgitta Partanen, Arktiset Aromit ry,

-Kommenttipuheenvuoro, Heli Pirinen, Idea Nature Oy

Keskustelua, kysymyksiä 

Tilaisuuden päätös
- Anu Tossavainen

 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon (luontoalan osaamisalan) hyvät käytänteet ja kehittäminen
-webinaari 19.4.2021 klo 12-14

Tilaisuuden tallenne


Luontoalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon (luontoalan osaamisalan) hyvät käytänteet ja kehittäminen -webinaari 6.5.2021 klo 12-15