Polku luonnontuotekehittäjäksi -hanke

Toteuttaja:
Arktiset Aromit ry yhteistyössä alan koulutusorganisaatioiden ja muiden alan liittyvien toimijoiden kanssa.

Toteutusaika: 
8.10.2020 – 30.11.2021

Polku luonnontuotekehittäjäksi -hanke:
Hanke on ensimmäinen vaihe kolmivaiheisessa koulutuksen kehittämisprosessissa, jota seuraa vaiheet
2. Valtakunnallinen täydennyskoulutus ja 3. Luontoalan erikoisammattitutkintoon valmentava koulutus. Hankkeen tavoitteina on selvittää alan täydennyskoulutuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet sekä luoda opetus- ja asiantuntijaverkosto, jonka avulla pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan kattava, valtakunnallinen täydennyskoulutus. Täydennyskoulutuksen avulla vaiheessa 2. päivitetään verkoston tiedot ja taidot niin, että se pystyy yhteistyössä tarjoamaan luontoalan erikoisammattitutkintoon valmentavaa koulutusta sekä toimimaan alan kehittämistehtävissä ajantasaisin tiedoin.

Hankkeen toimenpiteet:
Selvitetään luontoalan opetusta tarjoavien oppilaitosten kiinnostus ja mahdollisuudet olla mukana järjestämässä erikoisammattitutkintoon valmentavaa koulutusta, sen edellytykset ja esteet, prosessin 2. vaiheen eli täydennyskoulutukset toteuttajat ja rahoitus, luodaan oppimateriaalialusta oppilaitosten yhteiseen käyttöön, järjestetään yhteisiä työpajoja sekä koulutuksen päivitysseminaari/-webinaari. Hankkeen aikana tarkastellaan ja yhtenäistetään koulutusnimikkeitä, luodaan yhteiset pelisäännöt niiden käyttöön sekä selkeytetään viestintää luonnontuotealan koulutuksista ja nimikkeistä.

Pääkohderyhmät:
Hankkeen pääkohderyhmät ovat luonto-opetusta tarjoavat oppilaitokset ja muuna kohderyhmänä koko luonnontuotesektori: alan yrityksistä loppukäyttäjiin ja tutkimuslaitoksista viranomaisiin ja mediaan. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan Arktiset Aromit ry:n ja yhteistyökumppanien sivuilla ja muissa kanavissa.

aa_sf.gif MMM-logo_350pix.jpg