Luonto- ja luonnontuotepainotteinen kansainvälinen leirikoulu -hanke (LuoPaLe)

Toteuttaja: Arktiset Aromit ry

Toteutusaika: 1.8.2017-31.1.2018

Hankkeen www-sivut: www.arktisetaromit.fi/hankkeet

Hankkeen kohderyhmät: 
Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on matkailuun, majoitus- ja ohjelmapalveluihin erikoistuneet Suomussalmen ja Hossan alueen yritykset. Toinen kohderyhmä on Suomussalmen kunnan nuoret ja oppilaitokset sekä ulkomaalaiset nuoret, oppilaitokset ja matkailijat.

Rahoitus: 
Kainuun ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Suomussalmen kunta.

Tavoitteet:
Selvittää Suomussalmen ja Hossan kansallispuiston palvelujen mahdollisuudet leirikoulun järjestämiseen
Sitouttaa ulkomaalaiset yhteistyökumppanit hankkeeseen
Laatia malleja leirikoulun sisällöstä ja tuottaa suunnitelma jatkotoimenpiteistä

Sisältö:
Hankkeessa selvitetään luonto- ja luonnontuotepainotteisen leirikoulun perustamisen mahdollisuuksia Suomussalmen ja Hossan kansallispuiston alueella. Hankkeessa kartoitetaan alueen matkailu- ja kulttuuripalveluja tuottavat yritykset, luonnontuotealan yritykset ja niiden mahdollisuudet leirikoulupalvelujen tuottamiseen sekä luodaan yritysten väliset verkostot.

Lisäksi selvitetään Suomussalmen oppilaitosten mahdollisuudet leirikoulupalveluja tarjoavien yritysten apuna sisällön tuottamisessa opetushallituksen hyväksymällä tavalla, sekä selvitetään suomalaisen koulujärjestelmän yhteensopivuus muiden maiden koulujärjestelmien kanssa.

Hankkeessa tutustutetaan ulkomaalaiset yhteistyökumppanit Suomussalmen ja Hossan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja sitoutetaan kumppanit hankkeeseen. Esiselvityshankkeessa kartoitetaan eri oppilasikäryhmien vaateet leirikoululle ja määritetään leirikoulun kohderyhmä.

Tulosten julkistaminen: 
Hankkeen tulokset julkistetaan raporttina, yhdistyksen kotisivuilla pdf -tiedostoina ja sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja:
Arktiset Aromit ry
Outi Manninen

puh. 040 164 6177
e-mail: outi.manninen[at]arktisetaromit.fi