Luonnosta kestävästi ja vastuullisesti III


Toteuttaja: Arktiset Aromit ry

Toteutusaika: 16.10.2023 – 31.10.2025

Hankkeen www-sivut: https://www.arktisetaromit.fi/fi/hankkeet/luonnosta+kestavasti+ja+vastuullisesti+iii/

Hankkeen kohderyhmät: Koko luonnontuotealan sektori alan yrityksistä loppukäyttäjiin, tutkimus- ja oppilaitoksista viranomaisiin ja mediaan.

Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnosta kestävästi ja vastuullisesti III-hanke toimii valtakunnallisesti luonnontuotealan kehittämiseksi ja alan yhteistyön lisäämiseksi. Hanketta toteuttaa Arktiset Aromit ry tehden yhteistyötä alaan liittyvien toimijoiden ja hankkeiden kanssa.

Hankkeen tavoitteina on parantaa luonnontuotealan toimintaympäristöä ja -edellytyksiä, edistää vientiä, matkailua ja kv-yhteistyötä, kannustaa luonnontuotteiden talteenottoon ja käyttöön, lisätä tietoisuutta luonnon ja luonnontuotteiden tarjoamista terveys- ja hyvinvointivaikutuksista sekä lisätä toimialarajapinnat ylittävää yhteistyötä.

Hankkeessa myös selvitetään Arktiset Aromit ry:n sivuston uudistamisen vaihtoehdot sekä käynnistetään uudistamisprosessi. Hankkeen toimenpiteet tukevat Luonnontuotealan toimintaohjelman 2030 tavoitteiden toteuttamista erilaisten kampanjoiden, kilpailujen ja tapahtumien sekä viestinnän avulla.

Hankkeen toimenpiteitä ovat monikanavainen viestintä, luonnontuotteiden talteenoton edistäminen, erilaisten kampanjoiden, kilpailujen ja tapahtumien ja webinaarien järjestäminen, vientiä tukevan aineiston tuottaminen sekä verkkoaineiston täydentäminen eri kielillä.

Hankkeen kohderyhmänä on koko luonnontuotesektori alan yrityksistä loppukäyttäjiin ja tutkimus- ja oppilaitoksista viranomaisiin ja mediaan. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan Arktiset Aromit ry:n sivuilla perustettavilla hankkeen sivuilla ja sinne lisätään myös hankkeessa tuotettu aineisto ja raportit.