Luonnosta kestävästi ja vastuullisesti II

Toteuttaja: Arktiset Aromit ry

Toteutusaika: 30.11.2021 – 15.10.2023

Hankkeen www-sivut: https://www.arktisetaromit.fi/fi/hankkeet/luonnosta+kestavasti+ja+vastuullisesti+ii/

Hankkeen kohderyhmät: Koko luonnontuotealan sektori alan yrityksistä loppukäyttäjiin, tutkimus- ja oppilaitoksista viranomaisiin ja mediaan.

Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnosta kestävästi ja vastuullisesti II -hanke toimi valtakunnallisesti luonnontuotealan kehittämiseksi ja alan yhteistyön lisäämiseksi. Hanketta toteutti Arktiset Aromit ry tehden yhteistyötä alaan liittyvien toimijoiden ja hankkeiden kanssa.

Tavoitteena oli edistää alaan liittyvää yritystoimintaa, kannustaa luonnontuotteiden talteenottoon ja käyttöön, lisätä tietoisuutta luonnon ja luonnontuotteiden tarjoamista terveys- ja hyvinvointivaikutuksista sekä lisätä toimialarajapinnat ylittävää yhteistyötä.

Hankkeessa edistettiin ja kehitettiin erityisesti luonnontuotealan kestävyyttä ja vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja, yhteistyötä, alan ennakointia ja viestintää sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Luonnontuotteista viestittäessä on tärkeää korostaa ravitsemuksellisten ominaisuuksien ohella myös niiden roolia ilmastoviisaina raaka-aineina, lukuisia käyttömahdollisuuksia sekä keruutoiminnan monipuolisia hyötyjä.

EU:n laatujärjestelmistä luomu- ja nimisuojajärjestelmä ovat hyödynnettävissä myös luonnontuotesektorilla. Molemmat järjestelmät todentavat tuotteiden aitoutta ja alkuperää, joilla on suuri merkitys sekä vientimarkkinoilla että matkailussa. Järjestelmien tunnettuutta pyrittiin lisäämään alan toimijoiden keskuudessa ja potentiaalisten raaka-aineiden ja tuotteiden ympärille koottiin yhteistyöryhmiä.

Hankkeen toimenpiteitä olivat monikanavainen viestintä, luonnontuotteiden talteenoton edistäminen muun muassa ostopisteverkostoa kehittämällä, erilaisten kampanjoiden, kilpailujen ja tapahtumien ja webinaarien järjestäminen, vientiä tukevan aineiston tuottaminen sekä verkkoaineiston täydentäminen eri kielillä.

Hankkeen kohderyhmänä oli koko luonnontuotesektori alan yrityksistä loppukäyttäjiin ja tutkimus- ja oppilaitoksista viranomaisiin ja mediaan. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotettiin Arktiset Aromit ry:n sivuilla perustettavilla hankkeen sivuilla ja sinne lisättiin myös hankkeessa tuotettu aineisto ja raportit.

Hankkeen loppuraportti (pdf)

arktlogo.jpg          MMM-logo_350pix.jpg