Luonnontuotteiden vientivalmiuksien ja matkailukytkennän kehittäminen 2018-2019 III -hanke


Toteuttaja:
Arktiset Aromit ry

Toteutusaika: 2018-2019

Hankkeen www-sivut: www.arktisetaromit.fi/hankkeet

Hankkeen kohderyhmät: 
Luonnontuote-, elintarvike-, kosmetiikka-, alkoholi- ja matkailualan yritykset, lehdistö, messuvierailijat ja matkanjärjestäjät.

Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö

Sisältö:  
Hankkeen tavoitteena on edistää luonnontuotteiden terveysmielikuvaa ja kansainvälistä tunnettuutta, kehittää luonnontuotteiden jalostusastetta ja edistää jalostettujen tuotteiden menekkiä. Hanke kokoaa yrityksiä mukaan yhteistyöverkostoihin, edistää luonnontuotteisiin kytkeytyvää matkailua sekä tuottaa materiaalia yritysten menekinedistämisen ja markkinoinnin tueksi.

Hanke toimii yhteistyössä Food from Finland ja Visit Finland -ohjelmien ja muiden vientiä palvelevien hankkeiden kanssa. Hankkeessa valmistetaan esite-, kuva- ja videomateriaalia luonnontuoteklusterin viennin ja luonnontuotteisiin liittyvän matkailun tehostamiseen.

Hanke ohjaa vientiyrityksiä yhdensuuntaiseen markkinointiviestintään, toteuttaa info-osastoja kansainvälisillä messuilla, osallistuu fact finding -matkoille ja välittää tuloksista tietoa hankeyrityksille.

Hankkeessa kartoitetaan tuotteiden terveysmielikuvan kannalta tärkeitä tutkimuksia, kootaan niistä tiivistelmiä yritysten tuotekehityksen ja viestinnän tueksi sekä teetetään opinnäytetöitä mm. messukävijöiden kiinnostuksesta erilaisia luonnon raaka-aineista tehtyihin tuotteisiin, luomuluonnontuotteisiin ja matkailuun.

Hanke osallistuu alan kannalta merkittävimpien tutkimus- ja kehittämishankkeiden ohjausryhmiin ja välittää tietoa elintarvikealan viranomaisille lainsäädännön ja viennin kehittämisen ja sekä valvonnan tueksi. Luonnontuotteita koskevaa viestintää monipuolistetaan kotimaassa ja kansainvälisesti.

Tulosten julkistaminen:
Hankkeen tulokset julkistetaan raportteina, yhdistyksen kotisivuilla pdf -tiedostoina ja videoina sekä hankekaudella lehdistötiedotteina ja sosiaalisessa mediassa. Tuloksista kerrotaan myös seminaareissa ja workshop -tilaisuuksissa eri puolilla Suomea.