Luonnontuotteiden vientivalmiuksien ja matkailukytkennän kehittäminen 2017-2018 II -hanke

 

Toteuttaja: Arktiset Aromit ry

Toteutusaika: 2017-2018

Hankkeen www-sivut: www.arktisetaromit.fi/hankkeet

Hankkeen kohderyhmät: Luonnontuote-, elintarvike-, kosmetiikka-, alkoholi- ja matkailualan yritykset, hankkeet, yliopistot ja tutkimuslaitokset 

Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö

Sisältö: Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten vientivalmiuksia valmistamalla menekinedistämisaineistoa, kehittämällä viestintää ja kytkemällä luonnontuotteet matkailun kehittämiseen.

Hanke toimii yhteistyössä Finpron Food from Finland -ohjelman ja muiden vientiä palvelevien hankkeiden kanssa. Hankkeessa laajennetaan yritysverkostoa luonnontuoteklusterin viennin tehostamiseen ja luonnontuotteiden hyödyntämiseen tuotekehityksessä.  Hanke toteuttaa vientiyritysten kanssa yhdensuuntaista markkinointiviestintää, jonka pohjana ovat yhteisesti sovitut arvot ja alan ydinviestit.

Hankkeessa kartoitetaan tuotteiden terveysmielikuvan kannalta tärkeitä tutkimuksia ja kartoituksia ja tehdään niistä tiivistelmiä suomen ja englanninkielisille kotisivuille ja viestintään. Tavoitteena on saada erilaistettua markkinoilla luonnontuotteet viljellyistä tuotteista.

Hankkeessa valmistetaan uutta menekinedistämisaineistoa elintarvikevientiä ja matkailua harjoittavien yritysten tueksi ja osallistutaan info-osastoilla kansainvälisille messuille.  Hanke tekee nettiin mm. kiinankielisiä lyhytvideoita ja linkittää ne menekinedistämisen tueksi.  Hankkeessa tehdään opinnäytetöitä matkailu- ja luonnontuotealan yhdistämiseksi tukemaan toisiaan. Hanke toteuttaa yhteistyössä maa- ja kotitalousnaisten kanssa valtakunnallisen Impi Saunoo -kampanjan. Sen avulla edistetään matkailua ja luonnontuotteiden käyttöä saunomisen yhteydessä.

Tulosten julkistaminen: Hankkeen tulokset julkistetaan raportteina, yhdistyksen kotisivuilla pdf -tiedostoina ja videoina sekä hankekaudella lehdistötiedotteina ja sosiaalisessa mediassa.