Luonnontuotteiden vientivalmiuksien ja matkailukytkennän kehittäminen 2016-2017 -hanke

Toteuttaja: Arktiset Aromit ry

Toteutusaika: 2016-2017

Hankkeen www-sivut: www.arktisetaromit.fi/hankkeet

Hankkeen kohderyhmät:                                                                                                                    
Luonnontuote-, elintarvike-, kosmetiikka- ja matkailualan yritysten, alan muut  hankkeet ja alan tutkimusta tekevät yliopistot ja tutkimuslaitokset  

Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö

Sisältö:
Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten vientivalmiuksia valmistamalla menekinedistämisaineistoa, kehittämällä viestintää ja kytkemällä luonnontuotteet matkailun kehittämiseen.

Hanke toimii yhteistyössä Finpron Food from Finland -ohjelman kanssa. Hankkeessa järjestetään yrityksille tilaisuuksia, joissa esitellään viennin kannalta tärkeitä tutkimuksia ja kartoituksia sekä kootaan yritysten toiveita yritysyhteistyön lisäämiseksi.

Hankkeessa ohjataan yritysverkostoa yhdensuuntaistamaan markkinointiviestintää luonnontuotealan yhteisten arvojen ja ydinviestien mukaiseksi. Tavoitteena on saada erilaistettua luonnontuotteet viljellyistä tuotteista. Hanke tekee nettiin englanninkielisiä lyhytvideoita ja linkittää ne menekinedistämisen tueksi. Uutta materiaalia tehdään myös ulkomaisten poimijoiden opastamiseen, matkailun ja menekinedistämiseen ja organisoidaan matkailua ja luonnontuotteita yhdistäviä tapahtumia Suomi100 -yhdessä teemavuoden yhteyteen.  

Tulosten julkistaminen:
Hankkeen tulokset julkistetaan raportteina, yhdistyksen kotisivuilla pdf -tiedostoina ja videoina sekä hankekaudella lehdistötiedotteina ja sosiaalisessa mediassa.