Luonnontuotealan yhtistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016

Toteuttaja: Arktiset Aromit ry

Toteutusaika: 1.5.2016-31.12.2016

Hankkeen www-sivut: www.arktisetaromit.fi/hankkeet

Hankkeen kohderyhmä: Luonnontuotealan yritykset ja toimijat Kainuussa

Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Sisältö: Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Kainuussa toimivien luonnontuotealan yritysten kehittämistarpeet, ja laatia kartoituksen tuloksien perusteella Marjamasterplan. Lisäksi hankkeessa pyritään aktivoimaan alan yrityksiä kehitystoimintaan ja tehdään toteutettavuusselvitys alan yritysten yritysryhmähankkeesta.

Useat marja-alan yritykset toimivat pienillä resursseilla, ja yritysten välisellä yhteistyöllä voitaisiin saada huomattavia kustannussäästöjä. Myös raaka-aineiden saatavuuden vaihtelut ja toimituskyvyn epävarmuus ovat muodostuneet joissakin yrityksissä laajentumisen esteiksi. Hankkeessa kartoitetaan yritysten kehittämistarpeet ja yhteistyöstä kiinnostuneet luonnontuotealan yritykset. Kartoituksessa haastatellaan yrityksien lisäksi myös oppi- ja tutkimuslaitosten edustajia ja kuntien elinkeinotoiminnan edustajia. Lisäksi järjestetään workshop-tilaisuuksia, joissa paneudutaan jonkin tuotantoketjun osa-alueen tarkempaan suunnitteluun. Kartoituksen ja workshop-tilaisuuksien tuloksia hyödynnetään Marjamasterplanin suunnittelussa.

Luonnontuotealaan kuuluu kaikki yritystoiminta raaka-aineiden talteenotosta tuotteiden jatkojalostukseen. Kainuu toimii kuitenkin tällä hetkellä lähinnä marjojen raaka-aineaittana, josta marjat viedään muualle jatkojalostettavaksi. Hankkeessa laadittavan Marjamasterplanin tavoitteena on saada enemmän työtä Kainuuseen marjojen jatkojalostuksen kautta. Lisäksi edistetään luonnontuotteiden kytkentää matkailuun ja hyvinvointipalveluihin. Suunnitelman valmistuttua sitä hyödynnetään jatkohankkeissa. Hankkeessa tehdään myös toteutettavuusselvitys alan yritysten yritysryhmähankkeesta.

Tulosten julkistaminen: Hankkeen tulokset julkistetaan raportteina, yhdistyksen kotisivuilla pdf -tiedostoina ja videoina sekä hankekaudella lehdistötiedotteina ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi hankkeen päätteeksi valmistuu Marjamasterplan Kainuun marja-alan kehittämisen työvälineeksi.

Lisätietoja:
Arktiset Aromit ry
Anni Koskela
puh. 040 164 6177
e-mail: anni.koskela[at]arktisetaromit.fi