Raaka-aineiden kestävät tuotantoketjut

Markkinavetoinen, kustannustehokas ja kestävä raaka-ainetuotanto on luonnontuotealan liiketoiminnan kehittämisen perusta. Jalostajat edellyttävät toimitusvarmuutta, kasvavia raaka-ainemääriä sekä todistettavaa laatua. Teknologialla ja paikkatiedolla on kasvava merkitys toiminnassa. Lajivalikoiman monipuolistuessa, laatuvaatimusten tiukentuessa ja kannattavuuden varmistamiseksi tuotannossa tarvitaan lisää osaamista, yhteistyötä ja uusia menetelmiä.

Raaka-ainekohtaiset materiaalit

Suopursu Järvelä, Marja-Liisa ja Mari Mäki-Kahma-Lahti 2023. Tuotekortti. Keruuohjeet ja laatuvaatimukset.