Luonnontuotealan täydennyskoulutus

 

Toteuttajat: Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja osatoteuttajina toimivat Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Lapin Ammattikorkeakoulu Oy ja Arktiset Aromit ry

Toteutusaika: 1.1.2022 – 30.11.2024

Hankkeen www-sivut: https://www.arktisetaromit.fi/fi/hankkeet/luonnontuotealan+taydennyskoulutus/

Hankkeen kohderyhmät: Täydennyskoulutushankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti luonnontuotealan ammatillisen koulutuksen parissa toimivat opettajat ja kouluttajat koko Suomessa. 

Rahoitus: Ruokavirasto

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan luonnontuotealan ammatillisen koulutuksen parissa toimivien opettajien ja kouluttajien täydennyskoulutusta sekä tuotetaan oppimateriaalia alan koulutuksen tarpeisiin. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on saada luontoalan erikoisammattitutkinnon valmistava koulutus käynnistymään luonnontuotealan osaamisalalla, jotta alalle saadaan työelämässä tarvittavia asiantuntijoita. Nykyisellään koulutus ei ole kyennyt tarjoamaan osaamista, jota elinkeinon kasvussa ja kehityksessä tarvitaan.

Luotava täydennyskoulutuskokonaisuus on jaettu 5 opintopisteen laajuisiin opintojaksoihin, joiden teemoiksi on valittu luonnontuotealan kehittymisen kannalta keskeiset osa-alueet: 1) Raaka-aineiden kestävät tuotantoketjut, 2) Luonnontuotteiden viljelymenetelmät ja korjuutekniikka, 3) Luonnontuotteiden ainesosat, ominaisuudet ja hyödyntäminen, 4) Markkinalähtöisen tuotekehityksen prosessit ja menetelmät, 5) Luonnontuotteisiin tukeutuvien palvelujen kehittäminen ja 6) Luonnontuotealan yritystoiminnan kehittäminen.

Täydennyskoulutus toteutetaan verkkoluentoina, luentoihin liittyvinä tehtävinä ja ryhmäkeskusteluina, työryhmätöinä, lähiopetuksena sekä itsenäisenä opiskeluna. Verkkoluentojen materiaalit sekä itseopiskelussa ja verkkotehtävissä hyödynnettävä sähköinen oppimateriaali kootaan hankkeen materiaalipankkiin, jossa ne ovat jatkossa vapaasti hyödynnettävissä.

Hakeminen koulutukseen ja koulutuksen aikataulu

Haku koulutukseen on avautunut. Lisätietoja hausta ja hakulomake löytyvät tästä.

Koulutukseen orientoiva webinaari järjestetään loppukeväästä ja alustavan suunnitelman mukaan opintojakso Raaka-aineiden kestävät tuotantoketjut alkaa toukokuussa ja opintojakso Luonnontuotteiden viljelymenetelmät ja korjuutekniikka kesäkuussa.

Lisätietoja ja tarkemmat aikataulut koulutusesitteessä.

T .koulutushankkeen logot.JPG