Hyvinvointia Luonnosta -hanke

Toteuttaja:
Arktiset Aromit ry

Toteutusaika:

2015-2016

Hankkeen www-sivut:
www.arktisetaromit.fi/hankkeet

Hankkeen kohderyhmät:
Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset
 
Rahoitus:
Maaseutuvirasto

Hyvinvointia Luonnosta -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta luonnontuotteiden terveellisyydestä ja käyttötavoista ja laajentaa tuotteita käyttävien määrää. Tavoitteena on myös lisätä luonnontuotteiden arvostusta ja luonnossa liikkumista. 

Hankkeessa organisoidaan marja- ja sieniretkiä päiväkoteihin, tietokilpailuja ja retkiä kouluihin ja yhteistyöjärjestöjen kanssa sekä pop up -tapahtumia yhteistyössä marttojen kanssa.

Hankkeen kohderyhminä ovat lapset, nuoret lapsiperheet ja nuoret aikuiset. Hanke toteutetaan vuosina 2015 - 2016 ja sen tulokset julkistetaan raportteina, yhdistyksen kotisivuilla pdf -tiedostoina ja videoina sekä hankekaudella lehdistötiedotteina ja sosiaalisessa mediassa.

Hankkeen päätyttyä sen avulla laadittua aineistoa hyödynnetään päiväkodeissa, kouluissa, järjestöissä, oppilaitoksissa ja yrityksissä.