Arktiset Aromit ry toteuttaa valtakunnallisia
ja alueellisia hankkeita

Hankkeissa on tavoitteena mm.:

  • edistää luonnontuotteiden talteenotto- ja käyttöperinteen säilymistä
  • lisätä luonnon virkistys- ja hyötykäyttöä vapaa-ajan harrastuksissa
  • kytkeä luonnontuotteet kiinteästi mukaan suomalaiseen ruokakulttuuriin
  • edistää lasten ja nuorten luonnon ja sen antimien tuntemusta päiväkotien, koulujen ja kotien välityksellä
  • lisätä luonnontuotteiden ja jokamiehenoikeuksien hyödyntämistä matkailussa
  • edistää ja monipuolistaa luonnontuotteiden käyttöä elintarvike-, kosmetiikka- ym. teollisuudessa