Plockning

I Finland ger allemansrätten lov att röra sig samt plocka svamp och bär fritt även på marker i privat ägo.

sienten_poiminta.jpg

Svamp kan plockas utan lov på marker i privat ägo bara man inte stör eller förorsakar skador åt markägaren. Det är däremot förbjudet att plocka svamp på andras gårdsområden.

Det lönar sig att undvika svampplockning vid regn, eftersom våta svampar lätt blir skämda. Som plockningskärl lämpar sig en luftig, rymlig svampkorg bäst eftersom svamparna där hålls hela och torra. En plastpåse eller plasthink lämpar sig inte som plockningskärl. Det är bäst att plocka unga svampar och svampar som är i ett så gott skick som möjligt då de håller sig bra och smakar bäst. I samma plockningskärl plockas helst bara en svampart. Det lönar sig att hålla beska riskor skilt från svampar med mild smak som steks som sådana.

Svamparna plockas så att man lossar dem från marken genom att försiktigt vrida på foten, då man kan ta svampen till vara i sin helhet så det är möjligt att känna igen svampen på kännetecknena på foten. Svamparna putsas provisoriskt genast efter plockning i skogen. Man tar bort rotändan med mull från foten antingen genom att skära eller skala bort ytan. Vid behov klyver man svampen och tar bort till exempel den slemmiga ytan på smörsoppens hatt. Skräp som fastnat på hatten kan tas bort med borsten på svampkniven.

Plockade svampar håller sig inte länge. Därför bör de förbehandlas eller tillredas till mat helst samma dag. Fjällig bläcksvamp som har tunn märg håller sig inte ens i kylskåp över natten då till exempel kantareller, taggsvampar och fårtickor håller sig bra på en sval och luftig plats över natten.

Svampplockarens gyllene regler:

  • Plocka svamparna hela samt ta loss dem försiktigt genom att vrida och dra från marken.
  • Plocka inte svamp då det regnar eller då svamparna är våta.
  • Plocka svamparna unga och i så gott skick som möjligt så håller de sig bra och smakar som bäst.
  • Rensa och behandla svamparna genast efter plockning i skogen.
  • Plocka svampen i en luftig korg eller ett luftigt kärl, inte i en plastpåse eller plasthink.
  • Plocka helst endast en svampsort i ett kärl.
  • Plocka inte vita svampar.

Plocka endast svampar som du verkligen vet är ätbara arter. Plocka inte vita champinjoner (Agaricus spp.) om du inte är helt säker på att du kan skilja dem från vita flugsvampar (Amanita virosa).