Tiedotteet

Luonnosta Sinulle -lehti: Luonnontuotealan koulutus on avainasemassa alan kehittämisessä

Luonnontuotealan koulutus -teemalla juuri ilmestynyt Arktiset Aromit ry:n verkkolehti esittelee laajasti alan koulutusta ja yritystoimintaa. Pääosassa ovat alalle kouluttautuneet yrittäjät ja erilaiset koulutuspolut.

Meillä Suomessa on ainutlaatuinen luonnontuotealan koulutusjärjestelmä, korostaa Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen pääkirjoituksessaan.

– Missään muualla maailmassa ei liene mahdollista suorittaa ammatillisia opintoja luonnontuotealalla, Partanen toteaa. – Nyt on mahdollista suuntautua luonnontuotealalle myös agrologi (AMK) -tutkinnossa Rovaniemellä.  

Suomessa on hyvin monipuoliset koulutusmahdollisuudet sekä eri koulutusasteilla että virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Luonnontuotteista ja niiden käsittelystä ja käytöstä saa lisätietoa eri puolilla maata, ja tarjolla on myös verkkoluentoja ja itsenäisesti suoritettavia kursseja.

Ala kasvaa ja kehittyy, ja koulutuksen on pysyttävä ajan hermolla. Tavoitteena on koota eri oppilaitoksista ja koulutusasteista yhteistyössä toimiva verkosto, joka tarjoaa alasta kiinnostuneille yksilöllisen opintopolun.

– Työelämäyhteistyön tiivistäminen ja sujuvoittaminen on samoin tärkeä tavoite, muistuttaa Arktiset Aromit ry:n koulutusasiantuntija Anu Tossavainen.

Tossavainen on alan koulutuksen aitiopaikalla, sillä hän toimii luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunnan jäsenenä sekä Lapin ammattikorkeakoulun lehtorina Arktiset Aromit ry:n asiantuntijatyön lisäksi.

Luonnontuoteala antaa mahdollisuudet monenlaiseen yrittämiseen. Alan yritysten toiminta on usein sidoksissa johonkin toiseen toimialaan ja pohjautuu monen kohdalla aiempaan osaamiseen, osaamisen kehittämiseen ja eri taitojen yhdistämiseen.

Teemanumerosta löytyy inspiroivia kuvauksia siitä, miten luonnontuotealan opiskelu on ollut osana omaa elämänpolkua ja yrittäjyyttä.

– Ammattimaiseen toimintaan alan toimialajärjestöt suosittavat alan virallisen tutkinnon tai vähintään tutkinnonosan suorittamista, Partanen ja Tossavainen tähdentävät.

– Vaihtoehtoja löytyy monipuolisesti jo nyt oppisopimuskoulutuksesta tutkintokoulutukseen.

Luonnosta Sinulle 1/2024 -verkkolehti löytyy osoitteesta https://www.arktisetaromit.fi/fi/tiedotus/luonnosta+sinulle+nettilehti/

Takaisin