Föreningen

Arktiska Aromer r.f. är en riksomfattande branschorganisation inom naturproduktbranschen (vilda bär, svamp, örter och specialnaturprodukter) i Finland. Arktiska Aromer r.f. främjar tillvaratagande, vidareförädling och användning av naturprodukter samt förbättrar kvaliteten på produkterna med sin verksamhet.  

Enligt stadgarna som upprättades i samband med grundandet av föreningen år 1993 har Arktiska Aromer r.f. som uppgift att:

 • utöva informationsverksamhet med anknytning till naturprodukter
 • producera och förmedla utbildningsmaterial inom branschen
 • genomföra riksomfattande kampanjer för att öka tillvaratagande och konsumtion
 • höja kvaliteten på råvaror och produkter
 • arrangera och utveckla utbildning med anknytning till branschen
 • följa med utvecklingen inom branschen både I Finland och internationellt
 • främja forskningsverksamhet inom branschen och förmedla information om den till företag inom branschen
 • genomföra projekt med anknytning till branschen
 • ta initiativet till att förbättra verksamhetsförutsättningar inom branschen
 • stödja sina medlemmar att utveckla nätverk och hitta samarbetsgrupper


Verksamhetens värden

Arktiska Aromer r.f. följer följande värden i sin verksamhet:

 • hälsosamhet
 • miljövänlighet
 • nordlighet
 • äkthet
 • trygghet


Verksamhetsidé och vision

Arktiska Aromer r.f.: s verksamhetsidé och vision är:

 • att producera tjänster som främjar utvecklingen av naturproduktbranschen för företag, intressentgrupper inom branschen och privatpersoner
 • att man värderar naturprodukter och livsmedel gjorda av dem som en del av en hälsosam kost i Finland och internationellt